Afrikkalaistaustaisilla on suurin riski joutua raiskatuksi Suomessa – tästä se johtuu

Jaa artikkeliLähetä vinkki
maahanmuuttaja
Maahanmuuttajanaisten riski joutua raiskauksen uhriksi on huomattavasti kantaväestöä korkeampi. © Vesa Moilanen/LK
Afrikkalaistaustailla naisilla on Suomessa kaikista suurin todennäköisyys joutua raiskauksen uhriksi.

1. riski 6,9-kertainen.

Afrikasta ja Lähi-idästä tulleiden maahanmuuttajien keskiarvoa selvästi suuremmasta todennäköisyydestä syyllistyä raiskaukseen on keskusteltu runsaasti.

Maahanmuuttajat ovat yliedustettuina myös raiskauksen uhrien joukoissa, kertoo raiskauksia etniseen taustaan verrannut Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin (Krimo) selvitys.

Afrikkalaistaustaisilla naisilla on tilastollisesti suurin todennäköisyys joutua raiskatuksi: kantaväestöön verrattuna riski on 6,9-kertainen. Ikävakioinnin jälkeenkin se ylittää keskiarvon 4,4-kertaisesti.

2. poliisin lukuja

Krimon vuonna 2014 julkaistu tutkimus Maahanmuuttajat rikosten uhreina ja tekijöinä -tutkimus perustuu rikosilmoituksista saatuihin tietoihin. Raiskauksia koskeva aineisto on vuosilta 2010–2011.

”Luvuissa näkyvät vain poliisille ilmoitetut raiskaukset”, tutkimuksen tekoon osallistunut yliopistotutkija Martti Lehti sanoo.

Sitä, kuinka suuri osa raiskauksista tulee poliisin tietoon on mahdotonta arvioida luotettavasti.

3. ”samasta ryhmästä”

Väkivaltarikollisuus raiskaukset mukaan lukien kohdistuu yleensä henkilöihin, joiden kanssa ollaan paljon tekemisissä.

”Afrikkalaiset ovat yliedustettuina myös raiskausten tekijöinä. Tutkimuksen mukaan 40 prosenttia afrikkalaisnaisten raiskaajista on samasta maahanmuuttajaryhmästä kuin uhri.”

4. riski 0,6-kertainen

Toiseksi korkein raiskauksen uhriksi joutumisen riski on Vietnamilaisilla (2-kertainen) ja kaakkoisaasialaisilla (1,5-kertainen). Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta tulleiden naisten riski joutua raiskatuksi on vain 0,6-kertainen kantaväestöön nähden, kun riskiä lisäävät ikätekijät vakioidaan. Samassa ryhmässä ikävakioitu todennäköisyys syyllistyä raiskaukseen on noin 10-kertainen kantaväestöön nähden.

5. EROJA ilmoituskynnyksessä?

”Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän lukuja muuhun Afrikkaan verratessa herää kysymys, onko ryhmillä erilainen kynnys ilmoittaa raiskauksista. Siinä mitä mielletään raiskaukseksi on eroja ja niitä voi olla myös mahdollisuudessa ilmoittaa raiskauksesta. Afrikkalaistaustaisten maahanmuuttajien luottamus viranomaisiin vaikuttaa tämän perusteella korkealta.”

X