”Anarkia ja kaaos uhkaavat” – Helsingin tuomiokapitulin miesparin vihkimisestä koskevalla päätöksellä on suuret panokset

Jaa artikkeliTilaa Seura
Helsingin hippakunnan tuomiokapituli päättää, miten suhtautuu siihen, että Kai Sadinmaa vihki samaa sukupuolta olevan pariskunnan avioon. © KRISTIINA KURRONEN/OTAVAMEDIA
Terho Pursiaisen mukaan Kai Sadinmaa on noudattanut lakia omantunnon syistä ja ottaa vastaan siitä mahdollisesti koituvan rangaistuksen.

Helsingin hippakunnan tuomiokapituli tekee tänään merkittävän päätöksen. Seurakuntien toimintaa ja hallintoa koskevaan elimeen on kanneltu pappi Kai Sadinmaan tekemästä samaa sukupuolta olevan pariskunnan vihkimisestä.

Sadinmaa vihki miesparin avioon maaliskuussa, kun tasa-arvoinen avioliittolaki astui voimaan.

Helsingin tuomiokapitulin on käsiteltävä sille tehty vihkitoimitusta koskeva valitus. Se voi antaa Sadinmaalle varoituksen tai erottaa hänet pappisvirasta määräajaksi tai pysyvästi. Kyseessä on ensimmäinen kerta kun tuomiokapituli ottaa Suomessa kantaa samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen.

Päätös asettaa vastakkain Suomen lain ja kirkon käytännöt.

”Ainakin minun olisi hyvin vaikea sietää ratkaisua, jossa pappia rangaistaan lain noudattamisesta”, arvioi pappi ja entinen SKDL:n kansanedustaja Terho Pursiainen.

Terho Pursiainen katsoo, että Kai Sadinmaa on noudattanut lakia omantunnon syistä. © LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

”Käänteistä kansalaistottelemattomuutta”

Pursiainen tuli 1960- ja 70-luvuilla tunnetuksi radikaalina pappina, joka otti aktiivisesti osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Sadinmaan tapauksessa on hänestä erikoisia piirteitä.

”Kysehän on käänteisestä kansalaistottelemattomuudesta. Yleensä kansalaistottelemattomuudella tarkoitetaan sitä, että henkilö rikkoo lakia omantunnin syistä. Nyt hän noudattaa lakia omantunnon syistä ja ottaa vastaan siitä mahdollisesti koituvan rangaistuksen”, Pursiainen sanoo.

Helsingin tuomiokapitulin päätös on ensimmäinen ratkaisu valitukseen samaa sukupuolta olevan parin vihkimisestä. Ratkaisulla on ennakkopäätöksen arvovaltaa. Se ei kuitenkaan sido muiden tuomiokapitulien käsiä.

”Tuomiokapitulit ovat itsenäisiä. Jokainen niistä lähtee tekemään ratkaisujaan nollapisteestä.”

Myöhemmin oman ratkaisunsa tekee ainakin Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli, jonne on kanneltu samaa sukupuolta olevan parin vihkineestä seinäjokelaisesta papista.

Tuomiokapitulein mahdollisesti ristiriitaiset ratkaisut ovat kuitenkin lain näkökulmasta ongelmallisia.

”Tämä ei ole pelkästään teologinen kysymys: miten valtakunnanviranomaiset voisivat sallia sen, että pappia kohdellaan tällaisessa asiassa eri lailla riippuen siitä, missä seurakunnassa tai hiippakunnassa hän on? Tämä on myös yhdenvertaisuuskysymys. Hallinnon yleisten periaatteiden kannalta olisi kummeksuttavaa, että oikeuslaitos ei puuttuisi tapaukseen, jossa yhtä pappia rangaistaan, mutta toista ei – ja vielä asiassa, jossa on noudatettu lakia”, Pursiainen sanoo.

”Liian iso kysymys pappien päätettäväksi”

Pursiaisesta kirkon toiminta ja Suomen laki eivät voi olla ristiriidassa.

”Ei ole järjellinen ajatus, että tuomiokapituli päättää, kuuluuko kirkon viroissa toimivien noudattaa Suomen lakia”, hän sanoo.

”Silloin meitä uhkaavat anarkia ja kaaos.”

Pursiaisesta on valitettavaa, että suurten arvopäätösten tekeminen jätetään pappien tai tuomiokapitulien tehtäväksi.

”Naispappeuden tapaan tässä on kysymys hyvin suuresta ihmisoikeuskysymyksestä. Kirkolla ei voi olla kuin yksi yhtenäinen kanta tällaisiin asioihin. Sen tekeminen olisi kirkolliskokouksen tehtävä, mutta valitettavasti se on kykenemätön sellaista tekemään.”

Veteraanipapin ratkaisuehdotus kuuluu:

”Kirkon kuuluu toimia lain mukaan. Ne papit, jotka eivät voi tähän sopeutua tekevät kansalaistottelemattomina lainvastaisia tekoja ja kärsisivät siitä rangaistuksen – kuten kansalaistottelemattomuudesta kuuluu kärsiä. Tämä olisi selkeä tilanne.”

 

Lisätty 13.9.2017, klo 15.35: Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli päätti antaa Kai Sadinmaalle vakavan moitteen samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä. Sadinmaa on kertonut jo aiemmin aikovansa valittaa rangaistuksestaan.

X