Entistä useampi 17-vuotias saa ajokortin ikäpoikkeusluvalla – Traficomin erityisasiantuntija kertoo millaiset perustelut hakijalta vaaditaan

Jaa artikkeliTilaa Seura
Suomessakin alaikäisiä kuskeja on luvallisesti entistä enemmän.
Ajokortin voi saada poikkeusluvalla jo 17-vuotiaana. © iStock
Ajoiko vastaan hämmästyttävän nuoren näköinen kuski? Auton ratissa saattoi olla yksi monista ikäpoikkeusluvalla ajokortin saaneista 17-vuotiaista.

Viime vuoden heinäkuun alusta alkaen B-luokan ajokortin on voinut saada ikäpoikkeusluvalla jo 17-vuotiaana aiempaa kevyemmin perustein.

Poikkeuslupia on myönnetty viime kesänä tehdyn lakimuutoksen jälkeen hieman yli 7 300 ja hylätty noin 180. Lisäksi jonossa on tällä hetkellä noin 2 500 hakemusta. Näin ollen reilussa vuodessa hakemuksia käsitellään noin 10 000.

Vuosittain ajokortin suorittaa noin 50 000 henkilöä, eli jatkossa ei ole ihme, jos jopa viides vuosittain B-luokan ajoluvan saaneista on vasta 17-vuotiaita.

Myönnettyjen lupien määrä on noussut tasaisesti noin tuhanteen kuukaudessa, kun ennen lakimuutosta niitä myönnettiin vain muutama vuodessa.

Liikennerikkomukset johtavat nopeammin ajokieltoon

HS uutisoi Päijät-Hämeessä kaahanneesta nuoresta orimattilalaisesta miehestä, joka oli saanut ikäpoikkeusajokortin samana päivänä. Nuori kuljettaja määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon, ja asiaa alettiin tutkia törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

Poikkeusluvalla ajokortin saaneita kohdellaan Traficomin erityisasiantuntija Henna Antilan mukaan täysin samalla tavalla kuin 18-vuotiaana tai sitä vanhempana ensimmäisen ajokortin saaneita, koska he ovat suorittaneet muiden tavoin kuljettajaopetuksen ja kuljettajantutkinnon samoilla vaatimuksilla.

Kahden vuoden ajan kaikkia tuoreita kuskeja seurataan tiiviimmin.

”Silloin esimerkiksi toistuvat liikennerikkomukset johtavat nopeammin ajokieltoon.”

Uusi vaatimus nykyisessä ajokorttilaissa ajokiellon saaneille on myös ajokieltokoulutukseen osallistuminen.

Nuoret kuskit ovat yliedustettuina onnettomuustilastoissa

Uudistus on sen verran tuore, ettei tilastojen perusteella voida vielä sanoa, aiheuttavatko tavanomaista nuoremmat henkilöauton kuljettajat muita enemmän riskejä liikenteessä tai korostuvatko he onnettomuustilastoissa.

”Ei ole ainakaan vielä meidän tiedossa tällaista selkeää trendiä nähtävissä”, Henna Antila kertoo.

Perinteisesti 15–24-vuotiaat nuoret ovat kuitenkin yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa. Nuoria on väestöstä vain noin 12 prosenttia, mutta Liikenneturvan mukaan joka kolmas tieliikenteessä vahingoittunut on nuori  ja myös nuorten kuljettajien kuolemanriski on kolminkertainen koko väestöön verrattuna.

Nuoria kuolee eniten nimenomaan henkilöauton kuljettajina ja matkustajina – miehiä enemmän kuljettajina ja naisia matkustajina.

Henna Antila toivookin, että nuoren huoltaja arvioisi nuoren taitoja ja kykyjä pärjätä liikenteessä vastuullisesti jo poikkeuslupaa hakiessa.

Nuoret hakevat ikäpoikkeuslupaa vain aidosta tarpeesta

Traficomin erityisasiantuntija Henna Antilan mukaan hakemusten ja myönnettyjen lupien määrä kertoo aidosta tarpeesta.

Suomessa on paljon harvaan asuttua seutua, mikä tekee nuortenkin matkoista pitkiä ja julkisen liikenteen käytöstä usein mahdotonta tai aikaa vievää.

Antila ei usko, että nuoret hakisivat lupia ilman hyvää syytä. Toki lupaa haetaan aina yhdessä huoltajan kanssa.

Aina vaatimus vähintään tunnin kestävästä kokonaismatka-ajasta ei kuitenkaan ylity, vaikka sen lisäksi huomioidaan myös julkisen liikenteen odotukseen kuluva vähintään tunnin aika vaikkapa oppituntien jälkeen.

”Kyllä uskon, että hakijat ovat ihan tosissaan, vaikkakin omasta näkökulmasta saattaa se tarve tuntua isommalta ja merkittävämmältä kuin, mitä myöntämisen perusteena voidaan huomioida.”

Hutiloiden tehdyt hakemukset kasvattavat käsittelyjonoja

Hakemukset ovat toisinaan hieman hutiloiden tehtyjä, mikä lisää tarvetta lisäselvityksiin – mikä taas ruuhkauttaa käsittelyjonoja.

”Aika paljon teemme lisäselvitystyötä. Jos asiakas jättää puutteellisen hakemuksen niin, kysytään lisätietoa, että varmasti tulee mahdolliset myöntämisen perusteet sieltä selvitetyksi.”

Toisinaan nuoresta kaivattaisiin kuskia perheen tarpeisiin eivätkä perustelut koske nuoren omaa kulkemista. Silloin hakemus voidaan hylätä.

Ajoluvan voi saada harrastusmatkojen kulkemista varten

Tunnin matka-aikaa tarkastellaan lähinnä joukkoliikenteen käyttömahdollisuuksina. Jos joukkoliikennettä ei ole lainkaan käytössä, oletus on, että henkilön täytyisi taittaa matka kävellen.

Mopoilua tai polkupyöräilyä ei matkanteossa huomioida.

”Muita käytettävissä olevia kulkupelejä ei huomioida. Samalla viivalla on henkilö, jolla ei ole ennestään ajokorttia kuin sellainen, jolla mahdollisesti vaikkapa mopokortti on”, Henna Antila sanoo.

Yleisimmin ikäpoikkeuslupaa haetaan koulu-, työharjoittelu- tai työmatkoja varten.

Nykyisin luvan voi saada myös tavoitteellisen harrastamisen vuoksi, jos vaikkapa musiikki- tai urheiluharrastukseen pääseminen vaatii säännöllisesti pitkien matkojen kulkemista.

Nuori saa kuitenkin ajaa mitä vain haluamiaan matkoja, jos hänen huoltajansa sen sallii. Ajoluvassa ei siis ole määritelty erikseen kulkemisen tarkoitusta.

X