Huono etäjohtaminen voi johtaa vakaviin ongelmiin – Videokuvan välityksellä ei näe, onko työntekijällä kaikki hyvin

Jaa artikkeliLähetä vinkki
etäjohtaminen vaatii uusia taitoja
Etäjohtaminen vaatii esimiehiltä uusia taitoja. Esimerkiksi työntekijöiden jaksamisen seuranta voi olla vaikeaa. © iStock
Etäjohtaminen vaatii esimiehiltä parempaa organisointikykyä kuin lähijohtaminen, ja henkilöstön työkyvystä huolehtiminen voi olla vaikeaa.

Etätyö on tullut jäädäkseen, ja sen myötä myös etäjohtaminen. Etätyön vaikutuksista arkeen ja esimerkiksi työntekijöiden fyysiseen terveyteen on varsinkin koronaepidemian aikana kirjoitettu paljon. Etätöiden yhä jatkuessa työyhteisöissä alkaa kuitenkin tulla esiin toisenlaisia ongelmia, jotka liittyvät johtamiseen.

”Se on näkynyt nyt korona-aikana, että nimenomaan esimiehet ovat kuormittuneet tosi paljon, sellaista viestiä on tullut”, kertoo Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Irmeli Pehkonen.

Pehkosen mukaan etäjohtamisen isoimmat haasteet ovat työsuoritusten valvominen ja ohjaaminen sekä työkykyjohtaminen. Työnkuvien tulisi olla mahdollisimman selkeitä, ja esimiehen pitäisi etänäkin pysyä perillä siitä, miten työntekijät kotona voivat.

”Silloin kun ollaan työpaikalla, semmoiset hiljaiset signaalitkin kertovat välillä, että on jotain ongelmaa. Etätöissä ongelmat saattavat jäädä pitkäksi ajaksi piiloon.”

Myös Terveystalon organisaatiopsykologi Outi Ikonen toteaa, että lähitapaamisissa välittyy paljon sellaista tietoa, joka jää etätöissä kokonaan saamatta.

”Lähitapaamisissa esihenkilö voi nähdä, jos kaikki ole ookoo. Videoyhteydellä sitä ei pysty samalla tavalla havainnoimaan. Monet esihenkilöt ovat todenneet, että työkyvyn johtaminen on paljon haastavampaa, ja se huolettaa heitä.”

Työhyvinvoinnin lasku ei välttämättä näy sairauspoissaoloissa, kun kotona töitä voi tehdä hiukan puolikuntoisenakin.

Etätöissä voivat jäädä pimentoon myös työyhteisöjen ristiriidat, jotka ovat Ikosen mukaan alkaneet koronaepidemian pitkittyessä nousta pinnalle.

”Ihmiset ovat väsyneitä, tulee ärtymystä työtovereihin, ja esihenkilöt eivät välttämättä tiedä, mitä sähköisessä kommunikaatiossa ihmisten välillä tapahtuu.”

Etätyöhön liittyvää koulutusta ei  ennen koronaa juuri ollut

Monissa organisaatioissa niin työntekijät kuin esimiehet ovat joutuneet etätöihin lähes kylmiltään, vailla valmiita käytäntöjä.

Lisäksi etätyön johtamiseen yhdistyy nyt myös poikkeustilanteen johtaminen, Outi Ikonen huomauttaa.

”Tutkimusten mukaan etätyön johtamisessa korostuu tietty osaaminen enemmän kuin lähijohtamisessa. Esihenkilöiltä odotetaan ja kaivataan vielä enemmän järjestelmällisyyttä ja organisointikykyä kuin lähijohtamisessa”, Ikonen sanoo.

Tähän on koronavuoden mittaan havahduttu myös koulutuspuolella. Etätyöhön ja etäjohtamiseen liittyvän koulutuksen tarjonta on kasvussa, kertoo koulutus.fi- ja studentum.fi-sivustoja ylläpitävän Studentum Oy:n viestintäpäällikkö Emma Niemi.

”Näitä ei ennen ollut juuri lainkaan”, Niemi kertoo.

”Kun takana on reilu vuosi etätyöskentelyä, alkaa moni varmasti jo uupua ja puutua, ja tietyt haasteet ovat viimeistään tässä kohtaa tulleet työarjessa esiin. Moni saattaa vasta heräillä siihen, että tarvetta tällaiselle koulutukselle on tai että koulutusta on ylipäätään tarjolla.”

Etäjohtaminen vaatii uusia taitoja – Listasimme neljä vinkkiä esimiehille

Organisaatiopsykologi Outi Ikonen listasi esimiehille tärkeitä työkaluja onnistuneeseen etäjohtamiseen:

1. Luo yhdessä työntekijöiden kanssa toimivat etätyörakenteet

”Se tarkoittaa sitä, että mietitään yhdessä osallistavat, toimivat palaverikäytännöt, pohditaan, miten työprosessit sujuvat etätyön maailmassa, miten kommunikoidaan ja mihin tiedot tallennetaan. On tärkeää käydä läpi myös rooleja ja vastuita, eli kuka hoitaa ja mitä.”

2. Osoita välittämistä

”Kannattaa sopia säännöllisiä, kahdenkeskisiä tapaamisia työyhteisön jäsenten kanssa, jos se on mahdollista. Esihenkilöt saattavat ajatella, että kyllähän mä olen tavoitettavissa, mutta työntekijät eivät ehkä halua häiritä.”

3. Ole johdonmukainen ja järjestelmällinen

”Pidä kiinni lupauksista ja aikatauluista, koska organisointikyky on se, mitä esihenkilöltä odotetaan etätyön johtamisessa.”

4. Huolehdi omasta hyvinvoinnista

”Tämä on helpommin sanottu kuin tehty. Mutta voi hakea keskusteluapua ja huolehtia palautumisesta. Esihenkilötyö on usein aika yksinäistä, ja etätyön maailmassa esihenkilöt voi olla vielä enemmän yksinäisiä.”

Lue myös: Näppärä ja tehokas etätyö – Sanna Hellström pohtii: ”Mitä jää käytännöksi koronan jälkeen?”

X