Hyvä myyjä kelpaa yhä työnantajalle – Näin paljon voi tienata S-Ryhmän, Keskon ja Lidlin leivissä

Jaa artikkeliLähetä vinkki
Hyvillä myyjille on kysyntää.
© iStock
Ruokakaupan myyjän työn on sanottu olevan häviävä ammatti. Ei siltä näytä, kun työnantajia kuuntelee.

Kaupan myyjien palkkoihin vaikuttaa jännä matematiikka.

Vaikka nyt on hienoinen noususuhdanne ja monia aloja vaivaa työvoimapula, myyjistä on silti tällä hetkellä ylitarjontaa.

Voisi ajatella, että silloin kun myyjistä on ylitarjontaa, heidän palkkojaan ei ainakaan nosteta.

Silti elintarvikeketju Lidl on viime aikoina kertonut mainoskampanjassaan maksavansa myyjilleen 1,5–10 prosenttia parempaa palkkaa kuin työehtosopimuksessa taataan.

Työehtosopimuksessa (tes) määritellään vähimmäistuntipalkat, mutta käytännössä niistä on tullut alan enimmäistuntipalkat.

Suomessa on kolme suurta vähittäiskaupan työllistäjää, S-Ryhmä, Kesko ja Lidl.

Kysyimme kaikilta kolmelta ketjulta, kuinka paljon myyjä voi heillä parhaimmillaan ansaita.

Näin muodostuu myyjän peruspalkka

Vuoden 2016 alusta kaupat ovat saaneet vapaasti päättää aukioloajoistaan. S-Ryhmällä on eniten ympäri vuorokauden auki olevia kauppoja, 45 kappaletta. Keskolla on niitä 10, mutta niistä kaikki yhtä lukuun ottamatta ovat huoltoasemien yhteydessä.

Yöaukiolo nostaa myyjien ansioita. Kaupan työehtosopimuksen mukaan yölisä on pääkaupunkiseudulla 6,16 euroa tunnissa, muualla maassa 5,89 euroa.

Lidlin myyjä ei yötöitä tee, sillä ketjun liikkeet sulkeutuvat viimeistään kello 22. Sen sijaan sunnuntain tuplapalkasta he, niin kuin muidenkin ketjujen myyjät, pääsevät nauttimaan.

Myyjä alkupalkka on tes:in mukaan pääkaupunkiseudulla 1 807 euroa kuukaudessa. Muualla maassa se on 1 734 euroa.

Tes nostaa kuukausipalkkaa kolmantena alallaolovuotena noin 60 eurolla, viidentenä vuotena runsaalla 100 eurolla ja kahdeksantena vuonna noin 80 eurolla. Näin päädytään myyjän taulukkopalkan huippulukemiin: pääkaupunkiseudulla 2058 euroon, muualla maassa 1966 euroon.

Tähän päälle tulevat erilaiset lisät, joilla kuukausitulot kasvavat – mutta kuinka suuriksi parhaimmillaan?

S-Ryhmässä voi tienata kuukaudessa jopa 3 100 euroa

S-Ryhmän työmarkkinajohtaja Nina Meincke arvioi, että heillä täyttä työpäivää tekevä myyjä on enimmillään kymmenen yötä kuukaudessa töissä. Siihen päälle saattaa tulla enintään kymmenen iltavuoroa ja pari lauantaita kuukaudessa.

”Laki kyllä sallisi pelkkien yövuorojen tekemisen, mutta käytännössä sellaista ei meillä ole. Runsaasti yövuoroja tekevät ovat usein osa-aikaisessa työsuhteessa, esimerkiksi opiskelijoita, eikä heille kerry tunteja yhtä paljon kuin kokoaikaisille.”

Työaikalaki määrää kaksi sunnuntaita vapaaksi kuukaudessa, joten parhaimmillaan sunnuntaivuoroja voi tehdä kolme kuukaudessa.

Suurimmillaan s-ryhmäläisen myyjän palkka olisi yllämainituilla lisillä, pääkaupunkilisällä ja kahdeksan vuoden työkokemuksella höystettynä noin 3 100 euroa.

Keskossa yötöitäkin tekevä yltäisi 3 300 euron palkkaan

Myös Keskolla myyjä pääsee parhaisiin ansoihin, jos tekee täyttä työpäivää, on ollut yli kahdeksan vuotta alalla, asuu pääkaupunkiseudulla ja tekee maksimimäärän iltoja ja viikonloppuja.

Keskolla myyjä pystyy nostamaan palkkansa myös niin sanotuilla vastuulisillä. Nämä tarkoittavat esimerkiksi kielitaitoa, työsuojeluvaltuutettuna toimimista tai kylmähuoneessa työskentelyä. Kustakin toimesta tai taidosta korotetaan tuntipalkka 5 prosetilla.

”On kuitenkin harvinaista, että yhdellä henkilöllä olisi enempää kuin kaksi vastuulisää”, sanoo henkilöstöjohtaja Sampo Ahonala Keskosta.

Otetaan siis palkkalaskelmassa lähtökohdaksi myyjä, jolla on kaksi vastuulisää. Tällöin Keskossa myyjän kuukausiansio on 2 900 euroa.

Jos tämä huippupalkkainen keskolainen myyjä sattuisi olemaan töissä myös yöllä auki olevassa myymälässä, kymmenen yön työskentelyllä hänen palkkansa olisi 3 300 euroa kuukaudessa.

Ahonala huomauttaa, että K-Ryhmän kauppiaat ovat itsenäisiä yrittäjiä, jotka voivat halutessaan sitouttaa työntekijöitä taulukkopalkat ylittävillä ansioilla.

Lidl on nostanut myyjän palkkaa.

© iStock

Lidlin palkka parhaimmillaan 3 100 euroa

Entä miten pärjää Lidl, joka haastoi kahta suurempaa kilpailijaansa palkkakampanjallaan?

Myös Lidlissä myyjän palkat noudattavat alan työehtosopimusta. Tes-palkan päälle laitetaan Lidl-lisä, joka on aluksi 1,5 prosenttia palkasta. Kahden Lidlissä työskennellyn vuoden jälkeen lisä nousee viiteen prosenttiin. 10 prosentin palkankorotuksen saa pääkaupunkiseudulla, jos on ollut Lidlin palveluksessa yli viisi vuotta.

Kun täysiin tes- ja Lidl-korotuksiin lisätään työehtosopimuksen sallima maksimimäärä ilta- ja viikonloppulisiä, voi myyjän palkka parhaimmillaan olla noin 3 100 euroa kuukaudessa.

Tulevaisuus tähtäimessä – Ammattitaitoa arvostetaan

On puhuttu, että kaupan alalta työpaikat katoavat ja itsepalveluautomaatit korvaavat kassatyön.

Synkkä tulevaisuus ei näy ainakaan myyjän palkoissa, jotka ovat enimmillään yli suomalaisten mediaanipalkan, 3 000 euroa kuukaudessa. Puolet suomalaisista ansaitsivat sitä enemmän, puolet vähemmän.

Lidlillä mietitään, miten kaupan alasta saataisiin entistä kiinnostavampi.

”On monia asioita, joilla alaa voi tehdä kiinnoistavammaksi. Palkan lisäksi me koulututamme ihmisiä, joille aukeaa sitä myöten ura meillä erilaisissa työtehtävissä”, henkilöstöjohtaja Maria Hekkala sanoo.

Alan vetovoimaa pohditaan myös Keskolla.

”Seuraamme jatkuvasti työ- ja palkkamarkkinoiden kehitystä. Osaavan uuden työvoiman saatavuus on meille tärkeää ja haluamme myös ymmärtää, mitä syitä voi löytyä vaihtuvuuden taustalta”, Viestintäpäällikkä Eeva von Fieandt sanoo.

X