Joko uudet peltipoliisit välähtävät ylinopeudesta? Näin vastaa poliisi ja muistuttaa nopeusvalvontakameran tutkan tunnistavan kerralla yli 30 ajoneuvoa

Jaa artikkeli
Poliisi tehostaa nopeusvalontaa maanteillä uusien kameratolppien avulla.
© iStock
Uudet kameratolppien tutkat toimivat tracking radar -tekniikalla, mikä mahdollistaa ajoneuvojen seuraamisen noin 150 metrin päästä.

Kameroita on asennettu nelos- ja kutosteiden tolppiin jo läpi kevään. Autoilijoita onkin jo askarruttanut pitkään, milloin kamerat välähtävät ensimmäisen kerran.

”Kesäkuun puolella – toukokuussa on vielä poliisien koulutusta tolpilla, että saadaan koko prosessi heti käyntiin”, poliisitarkastaja Heikki Ihalainen paljastaa.

Välähtääkö salama joka tolpalla?

Poliisin ei ole tarkoitus kerätä valtiolle sakkotuloja salatulla nopeusvalvontakameroiden käyttöön otolla, vaan tarkemmasta ajankohdasta tullaan vielä kertomaan.

”Selvästi ilmoitetaan, milloin valvonta alkaa. Ei ole tarkoitus saada autoilijoita kiinni ylinopeuksista yllättämällä uusilla kameroilla.”

Vaikka kameroita riittäisikin jokaiseen uuteen tolppaan, niitä ei välttämättä kaikkiin laiteta.

”Ajatus on se, että tolppa itsessään jo saa noudattamaan paremmin rajoituksia. Eli ei ehkä ole tarvettakaan sille, että jokaisessa tolpassa olisi kamera.”

Uusia valvontatolppia on tällä hetkellä 39 ja niihin sopivia kameroita on hankittu 40.

Tutka seuraa ajoneuvoja jo 150 metrin päästä

Uudet kameratolppien tutkat toimivat niin sanotulla tracking radar -tekniikalla.

”Se pystyy hahmottamaan useita kohteita ja ottaa jopa 32 kohdetta hallintaan, kun ajoneuvoja tulee. Tutka seuraa ajoneuvoja noin 150 metrin päästä asti. Tarvittaessa otetaan valokuva kuten nykyiselläkin laitteella ja lähetetään se kuva langattomasti liikenneturvallisuuskeskukseen”, Heikki Ihalainen kertoo.

Kameran tutka tunnistaa myös rinnakkaisen kaistan ajokit, joten kiihdytyskisoja on turha yrittää vastakkaisen liikenteen kaistalla.

Suomessa liikenne on sen verran vähäistä, ettei Ihalaisen mukaan kaikille ominaisuuksille todennäköisesti ole tarvetta.

Tieto kameratolpan ja liikenneturvallisuuskeskuksen välillä kulkee yhtä nopeasti kuin ennenkin.

Uusi tutkatekniikka käytössä valvonta-autoissakin

Valvonta tienpäällä ei tulevaisuudessakaan rajoitu pelkkiin automaattikameroihin.

”Meillä on myös valvonta-autoja, joihin tulee samaa uudentyyppistä tekniikkaa eli niitäkin pitää varoa paljon pidemmältä matkalta kuin aikaisemmin.”

Tien varressa seisovan poliisiauton nähdessä jarruttelu on jo aivan liian myöhäistä.

Heikki Ihalainen toivoo autoilijoilta yleistä käyttäytymismuutosta muuallakin kuin automaattivalvonta-alueilla. Automaattivalvonnalla on tarkoitus vain vahvistaa muuta valvontaa.

Ylinopeutta ajavat jarruttavat tutkille entistä aikaisemmin

Automaattivalvonnan lisääntymisen jälkeen autoilijoiden turvavälit ovat kasvaneet, kun varotaan edellä olevan autoilijan mahdollisia äkkijarrutuksia kameratolpille.

Vaikka turvavälien kasvaminen maantieolosuhteissa on positiivinen ilmiö, toivotaan uusien kameroiden vähentävän ajajien nopeutta tasaisemmin koko tieosuudella.

”Odotetaan että autoilija käyttää kaikilla alueilla korkeintaan sitä nopeutta, mikä nopeusrajoitusmerkissä on esitetty. Sen onko valvontaa vai ei, ei pitäisi vaikuttaa autoilijan käyttäytymiseen, sillä nopeusrajoitukset on joka puolella voimassa. Tietenkin jotkut autoilijat käyttävät hyväkseen kameroista varoittavia navigaattoreita.”

Kameroille jarrutetaan luultavasti tulevaisuudessakin ja uusia tutkia joutuu varomaan jo ennakkoon.

”Jonkin verran tolpille jarruttamista toki tapahtuu. Todennäköistä on, että ihmisten käyttäytyminen muuttuu sellaiseen normaaliin, että ajetaan vähän tasaisemmin tienpäällä.”

Ilman sakkoja selviää alle 6 km/h -ylinopeudella

Vaikka uudet tutkat ovat tarkkoja ei ylinopeuksia koskevia rangaistusperiaatteita olla muuttamassa. Ilman sakkoja selviää toistaiseksi alle 6 km/h -ylinopeudella.

”Ei ole tarkoitus muuttaa sitä uusien laitteiden takia. Syyn täytyisi olla toisella tavalla perusteltu. Laillista nopeuden ylitystä ei silti ole.”

Peltipoliisi vähentää onnettomuuksia

Kiusaksi peltipoliiseja ei ole kuitenkaan keksitty.  Nopeuden merkitystä onnettomuusriskeihin yritetään usein kierrellä, vaikka se on yksi suurimmista tekijöistä.

”Tavoite on se, että valvotulla alueella käytettäisiin vähän alhaisempaa nopeutta.”

Peltipoliisien sijoittaminen onnettomuusriskialueille hyödyttää jokaista liikenteessä kulkijaa.

”Ensin on katsottu tieosuudet millä on tapahtunut eniten onnettomuuksia ja sen jälkeen vielä erikseen, mitä onnettomuuskasaumia on ollut. Kamerapisteet on pyritty valitsemaan niin että ne ovat nimenomaan siellä missä on onnettomuuksiakin.”

Käytännössä sähköverkon yltäminen tolppaan on toisinaan ratkaiseva tekijä tolpan täsmälliselle sijoituspaikalle.

Valvontatolppa tietää, jos hurautat punaisia päin

Uusilla kameroilla on mahdollista valvoa myös muita liikenteen ongelmakohtia, kuten punaisia päin ajamista. Porvoossa ongelman hoitoon on jo suunniteltu järeämpien keinojen käyttöönottoa.

”Porvoon kaupungin kanssa on jo tehty sopimus 4-6 tolpasta, jotka olisi sijoitettu valoristeyksiin, jotta punaisia valoja myöskin valvotaan.”

Väylävirasto ja Ely-keskus päättävät valtateille sijoitettavasta automaattivalvonnasta. Kaupunkien ostamia tolppia sen sijaan hallinnoidaan suoraan poliisin ja kaupunkien välillä.

X