Komentaja Jarmo Lindberg ja muu Puolustusvoimien johto nauttivat Vaisalan ja Lapuan runsaasta kestityksestä – täysin laillisesti

Jaa kaverilleTilaa Seura
hirvi
Virkatoimia voi hoitaa menestyksekkäästi myös hirvimetsällä © 123 rf stock
Eduskunnan oikeusasiamies katsoi metsästämällä hoidettavat yhteiskuntasuhteet asianmukaisiksi.

”Minulla on ilo vahvistaa kutsuni Vaisalan peurajahtiin Lindön Kartanon mailla Tenholassa 2.12.2014…Jahtimme tapahtuu kyttäysmetsästyksenä.”

Seura kertoi viime toukokuussa, kuinka Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV oli käynyt läpi 60 valtionhallinnon tilivirastoa katsoakseen, kuinka asianmukaisesti ja hyvää hallintotapaa noudattaen niiden johto toimi tehtävissään. Ainut tarkastuksessa kiinni jäänyt oli Puolustusvoimat, sen ylin johto.

VTV toteaa 4.2. 2016 päivätyssä raportissaan, että Puolustusvoimien johdon  toiminta ei vastaa ensinnäkään valtiovarainministeriön antamia ohjeita  vieraanvaraisuuden, etujen ja lahjojen vastaanottamisesta. Myöskään Puolustusvoimien  johto ei ole noudattanut laitoksen omia ohjeita, joissa todetaan, että esimerkiksi virkamatkat maksaa laitos lähtökohtaisesti itse. Puolustusvoimien virkamiesten tulee jopa pidättäytyä  ”tavanomaisesta vieraanvaraisuudesta poikkeavista ulkopuolisten  tahojen lounaskutsuista, jotta Puolustusvoimien toiminnan tasapuolisuudelle, puolueettomuudelle ja luotettavuudelle ei voitaisi asettaa minkäänlaisia perusteltuja epäilyksiä”.

”Metsästyksen ajaksi sääolojen mukainen lämmin varustus ja illalliselle jahtihenkinen asu (solmio).” Vaisala Oyj lupaa järjestää edestakaisen matkan Helsingistä. Kutsukirjettä koristaa siroksi piirretty peura.

Hirvenmetsästysaikaan kiirettä riitti

Tenholan kyttäysjahti on ilmeisesti yksi VTV:n tarkoittama tapaus: Varsinaista asiaohjelmaa ei ole, jahti sisälsi vain  itse metsästyksen, myös sen päätteeksi virkistäytymisen ja saunan sekä tietysti illallisen. Jahtiin osallistuneen Puolustusvoimain komentajan kannalta kiusallista on, että Puolustusvoimat on Vaisala Oyj:n huomattava asiakas.

Seura pyysi Puolustusvoimilta käyttöönsä kaiken sen materiaalin, mikä oli ollut aineistona VTV:n tarkastuksessa. Pääesikunta oli tehnyt tarkastajille yhteenvedon ylimmän johtonsa matkoista. Komentaja, kenraali Jarmo Lindberg osoittautuu tuon yhteenvedon perusteella varsin innokkaaksi metsämieheksi. Erityisesti syksyt hänellä ovat olleet varsin kiivasta metsästysaikaa.

Syksy 2014: Juupajoella oli reissattu Metsästäjäliiton hirvijahdissa27.9., sen jälkeen Hämeenlinnassa oli Sako Oy:n isännöimä tilaisuus maininnalla ”ml. hirvijahti”. Hankoniemelle komentajan veivät työtehtävät Syndalenin hirvijahtiin 19.10. Välissä oli virkamatka Frankfurtiin ja sitten päästiinkin hirvijahtiin Harvialaan UPM Kymmenen vieraaksi. 19.11. on Vesilahdella  Lapua OY:n isännöimä jahti.

Tässä yhteydessä tuskin tarvitsee mainita, että Nammo Lapua myy miljoonilla euroilla vuosittain patruunoita, ammuksia ja sinkoja  Puolustusvoimille.

Päivä väliä ja komentajaa tarvitaan MTK:n jahdissa Länsi-uudellamaalla Kettulassa. Ennen alussa mainittua Vaisalan peuranmetsästystä isännöi Fagernäsin perheen sijoitusyhtiö Hermitage Oy fasaanijahdin. 11.12. Virka-auto vei kenraalin Lahteen Metsähallituksen hirvijahtiin, päivä väliä ja virkavelvollisuus kutsui Vantaalle osallistumaan Nokia Oyj:n jahtiin. Jälleen päivä muita virkatoimia ja 15.12. oli mentävä Kirkniemeen, jossa oli  Metsä Groupin ”isännöimä jahti ja päivällinen”.

Syksy 2015 toi mukanaan runsaasti metsästystehtäviä. United Bankersin järjestämään peltopyyjahti vei 5.9. Norrbyhyn, seuraavalla viikolla olikin jo Syndalenin  hirvijahti Hankoniemellä. Kone Oyj isännöi jahtia 30.10. Thorsvikissa päivällisineen, seuraavana päivänä Fiskars tarjosi  hirvijahdin Harvialassa. Jatkossakin komentaja Lindbergin aika meni kuin Strömsössä: 24.11.  hän osallistui  Metso-seminaariin ja peurajahtiin. Metsästys tapahtui nimenomaan juuri Strömsössä. Jotta eränkäynti ei olisi täysin yksipuolista ehti Fortum järjesti Kustavissa  8.9. ”kenraalikalastuksen”.

Marraskuun lopulla virka-auto kuljetti komentajan  jälleen vuorineuvos Björn Wahlroosin luo Salon Åminneen, missä oli syöty päivällistä puoli vuotta aiemminkin, mutta merkintää metsästyksestä ei ole kummallakaan kerralla.

Mysteeriksi jää  6.11. Multialle tehty yhteensä 640 kimometrin lenkki merkinnällä ”Jätkälän Erä Oy:n järjestämä vierasjahti”. Kustannuksia tästä kertyi valtiolle 341, 60 euroa. Jätkälän Erä Oy on erikoistunut elämysjahteihin ja metsästysmatkailuun.

Johdon käytännöt leviävät myös alaisille

”Olemme iloisia, kun olette vastanneet myöntävästi kutsuumme saapua Metsä Groupin talviseminaariin Ylläksen Metsämajalle 27.-29.32015.”

Tämän virkamatkan Jarmo Lindberg teki pienessä ja valitussa joukossa.  Mukana olivat Sanoma Oy:n toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen, Metso Oyj:n Matti Kähkönen ja Oras/Kemiran Jari Paasikivi. Seminaarin osallistujalistassa on heistä jokaiselle merkitty mukaan myös puoliso. 15.1.2015 päivätty kutsu kertoo, että ”lentoliput toimitamme lähempänä ajankohtaa”. Tästä voi päätellä, että veronmaksajat säästivät toki tältä osin, mutta samalla ilmeisesti toimittiin vastoin Valtiovarainministeriön ja Puolustusvoimien ohjeistuksia.

VTV listasi vuoden ajalta Puolustusvoimien komentajan jahtireissuja kaikkiaan 25 työpäivältä. Se tarkoittaa käytännössä viittä täyttä työviikkoa ja vuotuisesta työajasta reilusti yli kymmentä prosenttia. Toki jahtimatkoilla tavataan tehtävien hoidon kannalta tärkeitä ja hyödyllisiä henkilöitä sekä sivellään yhteiskunnallisia kontaktipintoja. VTV toteaa kuitenkin tylyn yksioikoisesti: ”Puolustusvoimien johdon toiminta ei tue toimivan valvontaympäristön syntymistä. Riskinä voidaan pitää sitä, että mainitut menettelyt heijastuvat organisaatiossa laajemmin.”

VTV:n viittaamat riskit olivat jo laajentuneet sikäli, että vastaavanlaista metsästystä oli tarkastuksen mukaan harrastanut myös Pääesikunnan päällikkö Juha Rannikko, 10 jahtipäivää, ja Ilmavoimien komentaja Kim Jäämeri ”muutaman” päivän. Tästä esimerkkinä Ilmavoimien yhteistyökumppanin Patrian hänelle  tarjoama ”hirvenhiihto” Tampereella 30.3.2015.

Pääesikunnan sisäinen tarkastus oli käynyt läpi johdon toimet, mutta kerta toisensa jälkeen ei ollut löytänyt huomautettavaa. VTV oli toista mieltä: ”Tältä osin Puolustusvoimien tulee ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin”, se ohjeisti.

Oikeusasiamies päättäköön, lainmukaista vai ei

VTV ei ota kantaa Puolustusvoimien johdon tekemisten laillisuuteen. Niinpä se keväällä lähettikin raporttinsa eduskunnan oikeusasiamiehelle, jotta tämä tutkisi asian laillisuuspuolen. Se pyysi eduskunnan apulaisoikeusasiamieheltä Maija Sakslinilta arviota, ovatko Puolustusvoimien osallistumiset ulkopuolisten tarjoamiin matkoihin ja tapahtumiin heikentäneet sen johdon luottamusta ja onko johto ollut esteellinen.

Oikeusasiamiehen toimisto antoi aikataulun – päätös on valmis juhannukseen mennessä. Seuran saamien tietojen mukaan asia mutkistui ja viivästyi muun muassa siksi, että vertailutietoa haettiin ulkomailta asti ja selvitettiin, minkälaisia käytäntöjä esimerkiksi Pohjoismaissa on. Päätös valmistui syyskuun lopussa.

14-sivuisessa ratkaisussaan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin käy tarkasti läpi VTV:n huomiot ja Puolustusvoimien selitykset. Puolustusvoimilla on erityinen vastuu yhteiskuntasuhteiden hoidossa, koska se vastaa maan turvallisuudesta kokonaisuutena. Puolustusvoimien johto joutuu harrastamaan sellaistakin yhteydenpitoa , joka ei välittömästi liity työasioihin, perustelee Puolustusvoimat.

Oikeusasiamies Sakslin puntaroi, onko tapahtunut vieraanvaraisuus ollut omiaan heikentämään luottamusta viranomaistoiminnan tasapuolisuuteen yleisesti. On toissijaista, jos joku yksittäinen henkilö näin kokisi.

Saatujen selvitysten ja aineistojen perusteella ei Sakslinin mielestä ole perusteltua epäillä tässä tapauksessa lahjusrikkomusta eikä Puolustusvoimien yhteiskuntasuhteiden ylläpito metsästämisen yhteydessä ole epätavanomaista tai moitittavaa. Hän päätyy siihen, että ”erilaisten sidosryhmätilaisuuksien ohjelmaan kuuluu sosiaalista ohjelmaa esimerkiksi tutustumiskäyntien, iltatilaisuuksien tai muun yhdessäolon muodossa”. Ratkaisunsa lopuksi hän toteaa, ettei hänellä ole syytä epäillä tapauksessa syyllistutyn lainvastaiseen menettelyyn.

”Näin ollen asia ei anna minulle aihetta toimenpiteisiin.”

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen selvitys Nammo-Lapua- ja Vaisala -hankinnoista

”Nammo Lapua Oy on Puolustusvoimien strateginen kumppani, joka tuottaa Puolustusvoimille ammuksia ja ampumatarvikkeita sekä niihin liittyviä palveluita. Nammo Lapuan ja Puolustusvoimien strateginen kumppanuus liittyy Suomen sotilaallisen huoltovarmuuden luomiseen ja ylläpitoon. Puolustusvoimat hankkii Nammo Lapua Oy:ltä vuosittain vaihtelevan määrän koulutusampumatarvikkeita. Hankintojen vuosittaiset keskiarvot ovat olleet viime vuosina noin kahdenkymmenen miljoonan euron luokkaa.

Sastamalassa sijaitseva Nammo Lapuan tuotantolaitos on Suomen ainoa, joka kykenee 155 millin teräskranaattien kuoriaihion puristukseen ja lämpökäsittelyyn. Sastamalassa pystytään tekemään myös muut kuorituotannon  vaiheet. Siellä valmistetaan myös kranaatinheitinten kranaatteja.

Vaisalalta olemme hankkineet viime vuosina noin 0.9 miljoonaa euroa maksaneen sääaseman, barometrin, kaapelia ja huoltoa.

Puolustusvoimien logistiikkalaitos”

Artikkelin loppuun on lisätty Puolustusvoimilta 14.11.2016 klo 17 tullut tieto

Oikaisu: Artikkelissa aiemmin mainittu Pääesikunnan päällikön nimi oli väärin. Kari Takanen tuli virkaan vasta 1.1.2016. Jutussa on siis kyse hänen edeltävästä Juha Rannikosta. Toimitus pahoittelee virhettä. Korjaus tehty 15.11.2016 klo 10.15.

X