Kotiliesi selvitti: Suuret ikäluokat haluavat viettää vanhuutensa kotona – Eniten pelätään vakavia sairauksia ja liikuntakyvyn menettämistä

Jaa artikkeliTilaa Seura
Vanhustenhuolto
© iStock
Liikuntakyvyn lisäksi halutaan säilyttää läheiset ihmissuhteet. Esineitä ei pidetä enää kovinkaan tärkeinä.

Kotiliesi selvitti kyselytutkimuksella suurten ikäluokkien toiveita ja pelkoja vanhenemisesta. Selvityksestä ilmenee, että kolmasosa osanottajista on valmis vaihtamaan omaisuuttaan palveluiksi, miehistä 38 prosenttia ja naisista 30 prosenttia.

Toinen kolmasosa taas ei tahdo luopua omaisuudestaan – miesten kohdalla luku oli jälleen 38 prosenttia ja naisten puolestaan 31. Loput empivät tai eivät halua kertoa mielipidettään.

Miehet olivat näkemyksissään varmempia – naisista 39 prosenttia ja miehistä 25 prosenttia ei osaa kertoa kantaansa.

Kuka maksaa vanhustenhoidon?

Kuntiin on syntynyt jo monenlaisia palveluasumisen käytäntöjä ilman, että asiasta on tehty poliittista päätöstä tai keskusteltu julkisesti. Kotilieden mukaan osa palvelutalojen asukkaista maksaa osan asumisestaan ja hoidostaan esimerkiksi asunnon myymisestä saamillaan rahoilla, kun taas toisaalla omaisuuteen ei kajota.

Väestöliiton Sukupolvien ketju -projekti julkaisi marraskuussa tutkimuksen, jonka mukaan sekä suuret ikäluokat että heidän lapsensa ovat vahvasti sitä mieltä, että vanhustenhoito kuuluu yhteiskunnalle.

Mieluiten asutaan kotona

Vastaajista 86 prosenttia haluaisi elää vastaisuudessakin kotona. Mieluisin asumiskumppani on oma puoliso.

Vajaa kymmenesosanaisista ajattelee voivansa asua jonkinlaisessa yhteisasunnossa ystävien, tuttujen ja tuntemattomienkin seurassa. Naisista 11 prosenttia oli kiinnostunut yhteisöasumisesta, miehistä taas 3 prosenttia.

Vain 4 prosenttia haluaa asua hoivakodissa tai palvelutalossa ja laitoshoidossa ei kukaan siitä huolimatta, että kysely tehtiin ennen tammikuussa noussutta vanhustenhuollon kohua.

Liikuntakyvyn menetys ja sairaudet pelottavat

Vakava sairautta ilmoittaa pelkäävänsä 65 prosenttia vastaajista. Toiseksi eniten kammotaan liikuntakyvyn menettämistä, jota pelkää 60 prosenttia. Yli puolet vastaajista pelkäävät myös muistisairautta – etenkin naiset, joista sitä pelkää 62 prosenttia. Miehistä sitä pelkää 45 prosenttia . Taloudelliset ongelmat pelottavat vain viittätoista prosenttia vastaajista, yksinäisyys neljäätoista prosenttia ja köyhyys seitsemää prosenttia.

Läheiset ihmissuhteet ja liikuntakyky halutaan säilyttää ä

Vastaajilta kysyttiin myös, mistä asioista he eivät tahtoisi vanhetessaan luopua. Vastauksissa korostui liikuntakyky – valtaosa haluaa vanhoilla päivilläänkin kävellä, jumpata, käydä kuntosalilla, hoitaa kauppa-asiansa itse ja liikkua luonnossa.

Moni vastaajista huomauttaa, että tavarat ja esineet eivät enää ole tärkeitä. Vastauksissa korostui liikunnan lisäksi läheiset ihmiset, erityisesti oma puoliso ja lapsenlapset. Myös kulttuuririennot ja maailman menon seuraaminen koettiin tärkeiksi.

Esineistä mieluisin oli kirja. Kirjoista, kirjastosta ja lukemisesta haluaa pitää kiinni joka viides vastaajista. Myös autoa pidettiin tärkeänä, koska sillä pääsee harrastusten ja tärkeiden ihmisten luokse.

X