Lapsiperheiden köyhyyden syy hyvätuloisten mielestä elämänhallinta ja omat valinnat – Heikommin tienaavien mukaan syrjintä ja korkeat elinkustannukset

Jaa artikkeli
© Istockphoto
Lastensuojelun Keskusliiton asenneselvityksen mukaan suomalaisten henkilökohtainen kokemus taloudellisesta niukkuudesta vaikuttaa siihen, nähdäänkö lapsiperheiden köyhyyden syy yksilössä vai ympäristössä.

Heikommin toimeentulevien suomalaisten näkemykset lapsiperheiden köyhyyden syistä poikkeaa huomattavasti hyvätuloisten näkemyksistä.

Ympäristöön liittyvät syyt, kuten liian korkeat elinkustannukset, lapsen tai vanhemman sairaus, yhteiskunnan syrjivät rakenteet ja riittämättömät sosiaalituet korostuivat heikompituloisten vastauksissa Lastensuojelun Keskusliiton kyselyyn.

Vauraat pistävät köyhyyden elämänhallintataitojen puuttumisen syyksi

Yksilön valinnat ja teot korostuivat puolestaan paremmin toimeentulevien vastauksissa. Tällaisia köyhyyden syitä ovat muun muassa puutteelliset elämänhallintataidot, yli varojen eläminen, huonot valinnat elämässä ja alhainen motivaatio työntekoon.

Lastensuojelun Keskusliiton Elinkustannukset vai elämänhallinta? -selvityksen mukaan hyvin toimeentulevat suomalaiset näkevät yhteiskunnassa vähemmän vastakkainasetteluja kuin heikosti toimeentulevat.

Kuka kelpuuttaa kenet naapurikseen?

Myös siinä, millainen perhe omaan naapuriin kelpuutetaan asumaan, esiintyy tulotasoon liittyvää vaihtelua.

Paremmin toimeentulevat valitsevat heikommin toimeentulevia useammin naapurikseen vankilasta vapautuneen vanhemman perheen tai turvapaikanhakijaperheen.

Heikommin tienaavat valitsisivat todennäköisemmin lastensuojelun asiakasperheen tai mielenterveysongelmista kärsivän perheen.

Heikossa asemassa olevien auttamista pidetään yleisesti tärkeänä erityisesti silloin, kun lapsella tai vanhemmalla on kehitysvamma, sairaus tai mielenterveysongelma. Yhtä tärkeänä ei sen sijaan koeta päihdeongelmista kärsivän vanhemman perheen auttamista, vaikka päihdeongelmia pidetään haitallisina lasten kehitykselle.

X