Mäntyharjun kemikaalionnettomuus tappaa vesieläimet lähilammista: ”Toistaiseksi uskotaan, ettei kemikaalia ole päässyt lähialueen kaivoihin”

Jaa artikkeli
Junanvaunut kuljettavat vaarallisia aineita.
© Petri Kaipiainen / Otavamedia
Etelä-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen arvioi, että erityisesti lähialueen vesille, Kärmelammelle ja Pajulammelle, onnettomuus on ympäristökatastrofi ja vesieläimet tulevat kuolemaan lammista.

Etelä-Savossa, Kinnin liikennepaikalla havaittiin kemikaalionnettomuus lauantaina 7. huhtikuuta. VR:n asemalle pysäköimät 50 venäläisvaunua sisälsivät bensiininvalmistukseen käytettävää MTBE-kemikaalia, jotka olivat matkalla Suomesta kolmanteen maahan.

Onnettomuuspäivänä juna oli tuntemattomasta syystä lähtenyt liikkeelle, jolloin yksi tavaravaunuista oli suistunut raiteilta ja revennyt.

Kemikaalionnettomuudessa olivat käsillä luonnonkatastrofin ainekset: MTBE-kemikaalia valui lähimaastoon arvion mukaan 35 tonnia.

Onnettomuuden laajuus epäselvää

Onnettomuuspaikan lähialueen vesistöistä otettiin näytteitä seuraavina päivinä.

ELY-keskuksen tiedotteen mukaan tutkimustulokset osoittavat merkittävimpien ympäristövaikutuksien kohdistuvan onnettomuuspaikan lähellä sijaitseviin Kärmelampeen ja Ojantauksenlampeen. Vaikutusalueen rajaamiseen liittyvät kunnostustoimet käynnistyivät, kun onnettomuudesta oli kulunut neljä päivää.

Etelä-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen arvioi, että erityisesti lähialueen vesille, kuten Kärmelammelle ja Pajulammelle, onnettomuus on ympäristökatastrofi ja vesieläimet tulevat kuolemaan lammista. Toistaiseksi uskotaan, ettei kemikaalia ole todennäköisesti päässyt lähialueen kaivoihin.

”Onni onnettomuudessa, ettei tämä sattunut pohjavesialueella. MTBE-kemikaali on notkealiikkeinen ja voi aiheuttaa pohjavedessä pitkäaikaisia haittoja”, Häkkinen valaisee.

ELY-keskus ei uskalla vetää lopullisia johtopäätöksiä kerrannaisvaikutuksista luontoon. Haitta-aineen uskotaan vielä olevan Kärmelammen yläpuolella.

”Teemme lopulliset johtopäätökset haittavaikutuksista luontoon, kun selviää, miten pitoisuudet kehittyvät – saamme tarkempaa tietoa ensi viikolla, kun on kartoitettu, millä tavoin haitta-aine tulee vaikuttamaan alueen lähimaastossa jatkossa”, Häkkinen uskoo.

Hengitysvaikeuksia ja päänsärkyä

MTBE eli metyyli-tert-butyylieetterillä on vaikutuksia myös ihmisiin. Höyry ärsyttää pienissä määrissä lievästi hengitysteitä. Suuremmissa pitoisuuksissa ainetta on havaittu päänsärkyä ja muita keskushermosto-oireita, kuten huumaantumisen tunnetta, huimausta ja huonovointisuutta.

Mäntyharjun onnettomuuspaikan välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta. Onnettomuuspaikalla tilannetta arvioimassa käynyt Häkkinen havaitsi kemikaalin välittömät haittavaikutukset.

”Kyllä siellä oli aika kirpeä haju ja tuntui pää tulevan kipeäksi”, hän kertoo.

MTBE-kemikaalin ei ole todettu aiheuttavan ihmisille voimakkaista oireista huolimatta hengenvaaraa.

”Jos onnettomuus olisi sattunut tiheästi asutulla alueella, pelkästään hajuhaitat olisivat estäneet ihmisten olemisen siellä” Häkkinen tiivistää.

X