Miksi 8,5 euron tes-palkka on parempi kuin 10 euron lakisääteinen minimipalkka? Näin vastaa Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto

Jaa artikkeliTilaa Seura
Minimipalkaksi esitetään 10 euroa.
© iStock
Suomen Yrittäjät esitti harkittavaksi lakiin perustuvaa vähimmäispalkkaa. Ehdotus tyrmättiin. Seura kysyi Teollisuusliiton puheenjohtajalta Riku Aallolta (sd), miksi lakisääteistä minimipalkkaa pitää vastustaa silloinkin, kun se merkitsisi palkankorotusta.

Suomen Yrittäjät vaati sunnuntaina sen selvittämistä, olisiko eri ammateista maksettavat vähimmäispalkat syytä kirjata lakiin.

Suomessa useimpien alojen minimipalkat määritellään työehto- ja virkasopimuksissa. Yksityisellä puolella työskentelee kuitenkin parisataatuhatta suomalaista, joille ei ole määritelty vähimmäispalkkaa.

Monissa EU-valtioissa palkkojen minimitaso on kirjattu lakiin. Aiemmin syyskuussa Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ehdotti, että kaikille eurooppalaisille työntekijöille pitäisi olla minimipalkka.

”Mielestämme tämä asia pitäisi selvittää myös Suomessa. Samalla olisi syytä pohtia se, pitäisikö minimipalkan olla kaikille yhteinen vai onko oikein, että se vaihtelee eri aloilla”, Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoi asiasta uutisoineelle Lännen Medialle.

Yrittäjät Vasemmistoliiton linjoilla

Yrittäjien ehdotus tyrmättiin heti.

Palkansaajien keskusjärjestöt SAK ja STTK katsoivat, että Pentikäisen ulostulon tarkoitus oli horjuttaa suomalaisten työehtosopimusjärjestelmää. Elinkeinoelämän Keskusliittokin suhtautui ehdotukseen penseästi ja epäili, että liian korkea vähimmäispalkka voisi vähentää työpaikkoja.

Yrittäjät eivät kuitenkaan ole ehdotuksensa kanssa yksin, sillä Vasemmistoliitto on jo pitkään kannattanut minimipalkkaa. Vuonna 2016 puolueen eduskuntaryhmä teki lakialoitteen, jonka mukaan jokaisen työntekijän pitäisi ansaita vähintään 10 euroa tunnissa.

Vasemmistoliitto arvioi tuolloin, että ehdotus nostaisi noin 40 000 suomalaisen palkkoja. Kympin tuntipalkka merkitsisi korotusta paitsi sopimuksettomien alojen matalapalkatuille, myös niille, joille maksetaan työehtosopimusten (tes) pienimpiä taulukkopalkkoja.

Maataloustöissä tuntipalkka voi jäädä 8,5 euroon

Yksi suurimmista SAK:n jäsenistä on Teollisuusliitto. Se on solminut yhteensä 33 työehtosopimusta, joista valtaosassa matalin taulukkopalkka alittaa kymmenen euroa.

Selvä enemmistö liiton jäsenistä tienaa työnsä vaativuuden ja kokemuksensa ansiosta enemmän, joten kympin minimipalkka parantaisi lähinnä työuransa alussa olevien, helpoimpia tehtäviä suorittavien työntekijöiden asemaa.

Osa Teollisuusliiton jäsenistä on kuitenkin todellisessa palkkakuopassa: usean maataloustyöntekijän taulukkopalkka työtunnilta asettuu 8,5-10 euron väliin, ja heille myös tavataan maksaa sen mukaisesti.

Vaalien kauppatavaraksi?

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto, mitä mieltä olet lailla määrättävästä minimipalkasta?

”Tavoitteena näyttää olevan työehtosopimusten murtaminen niin, että lainsäädännön kautta haetaan minimiehdot suomalaiseen työmarkkinaan. Suomessa on noin 300 työehtosopimusta, joilla on pystytty huolehtimaan siitä, että eri aloilla on erilaiset vähimmäissäännökset.”

”Samaan aikaan, kun puhutaan siitä, että pitäisi joustavoittaa työehtosopimusjärjestelmää, niin vaaditaan, että pitäisi lainsäädännöllä kiinnittää yksi työsuhteen ehto ja alistaa se poliittisen päätöksenteon kohteeksi. Voi pohtia, aletaanko minimipalkkaa käyttää vaalien kauppatavarana?”

Pelkäättekö sitä, että se voisi karata liian korkealle?

”Olennaista on se, että työehtosopimukset asettavat tietyt vastuut ja velvollisuudet työnantajille ja työntekijöille. Jos tällaisia asioita siirretään lainsäädäntöön, niin kysymys kuuluu, että kuka valvoo niiden noudattamista. Jo nyt sopimuksettomilla aloilla viranomaiset valvovat mahdollisia rikkeitä, mutta heillä ei ole sellaisia resursseja valvontaan kuin työehtosopimusosapuolilla.”

”Tes ja minimipalkkalaki eivät ole parit”

Vasemmistoliitto esitti taannoin 10 euron minimipalkkaa. Miten perustelette 8,5 euroa ansaitsevalle maataloustyöntekijälle, että se on parempi kuin kymmenen euroa?

”Työehtosopimus pitää sisällään huomattavan määrän muitakin asioita kuin pelkästään palkat: lomia, koulutusta, työturvallisuuta, sosiaaliset määräykset ja niin edelleen. Se on kokonaisuus työhön liittyvistä vähimmäisehdoista. Tes ja minimipalkkalaki eivät ole parit keskenään. Sitä paitsi Yrittäjien ajatus tuskin on, että minimipalkka asettuisi nykyisten työehtosopimusten minimipalkkojen tasolle.”

Eikö teidän vähiten ansaitsevien jäsenten etu olisi ainakin se, että heidän palkkansa nousisi lakisääteisesti, mutta työehtosopimus säilyisi muuten entisellään?

”Kyllähän meille käy se, että meidän taulukon vähimmäispalkkaa nostetaan kymmeneen tai vaikka viiteentoista euroon, jos se pitää sisällään, että kaikki muut työehtosopimuksen ehdot ja tes-järjestelmä säilyvät ennallaan. Mutta minimipalkkalakiajattelulla pyritään viemään neuvottelumahdollisuus työntekijöiden ja työnantajien väliltä.”

X