Montreal kielsi lailla puun polttamisen vanhoissa tulisijoissa – Myös EU tiukentaa takkasääntöjään

Jaa artikkeliTilaa Seura
© iStock
Montrealissa ei enää tunnelmoida liekkien loimussa: kaupunki kielsi vanhojen puutakkojen käytön päästösyistä.

Kanadan toiseksi suurimmassa kaupungissa ei saa enää polttaa takkaa tai puuhellaa, jos se ei täytä kaupungin vaatimia uusia päästömääräyksiä, kertoo Montreal Gazette.

Montreal otti käyttöön uudet ympäristöystävällisemmät määräykset lokakuun alusta.

Kaupunkilaisasuntojen takat eivät vastedes saa tuottaa enempää kuin 2,5 grammaa pienhiukkaspäästöjä tunnissa.

Laki koskee erityisesti vanhempia, yli kymmenen vuotta vanhoja takkoja, jotka eivät täytä EPA:n (Yhdysvaltojen ympäristösuojelulaitoksen) standardeja. Vanhoja takkoja ei saa siis käyttää ollenkaan.

Jokaisen kaupunkilaisen täytyy myös ilmoittaa kaupungille omasta takastaan, vaikka se täyttäisikin uuden lain määräykset. Jos ihminen ei tee ilmoitusta tai jää toistuvasti kiinni salapoltosta, hän voi saada maksimissaan jopa 2 000 dollarin sakot.

Hiukkaspäästöjen raja-arvot ylittyvät paikoin Suomessakin

Suomen kaupunkiasunnoissa kamiinatyyppisiä tulisijoja ei ole käytössä yhtä paljon kuin monissa muissa Euroopan maissa tai Pohjois-Amerikassa, kertoo Ympäristökeskuksen ryhmäpäällikkö Niko Karvosenoja.

Meillä ongelmia aiheuttavat saunat.

Täällä pienhiukkaspäästöt ovat suurimmillaan pientaloalueilla, missä saunotaan puulämmitteisten kiukaiden löylyissä. Esimerkiksi joillain pääkaupunkiseudun alueilla EU:n asettamat syöpävaarallisen bentso(a)pyreenin raja-arvot ylittyvät.

Muuallakin Suomessa puun poltto on yleistä, mutta bentso(a)pyreeniä ei vain monessa paikassa mitata.

”Joillain alueilla saatetaan ylittää EU:n asettamia bentso(a)pyreenin enimmäisarvoja tai ainakin koetaan puun polttamisen vaikuttavan huomattavasti ilmanlaatuun” sanoo Karvosenoja.

Kiinteän polttoaineen huonelämmittimille, eli käytännössä takoille, on tulossa vuonna 2022 uusi EU ekosuunnitteludirektiivin asetus. Se on selvästi nykyohjeita tiukempi.

Direktiivit eivät vaikuta jo olemassa oleviin takkoihin eivätkä uusiin puukiukaisiin.

Karvosenoja pitää kansalaisten neuvomista tulisijojen oikeista käyttötavoista parempana keinona kuin niiden kieltämistä kokonaan.

”Vaikka Suomessa on maailman puhtain ilmanlaatu, pienhiukkaset ovat terveysriski myös alhaisilla pitoisuuksilla. Se, miten tulisijoja käytetään, vaikuttaa myös päästöihin.”

Euroopassa kiellot mietityttävät

Euroopan kaupungeista Pariisi yritti kieltää vuoden 2014 ja 2015 vaihteessa puun polttamisen kuukaudeksi, jotta kaupungin päästötasot laskisivat. Kielto kuitenkin kumottiin viime metreillä.

Lontoo on nyt myös viime aikoina puhunut kieltävänsä eniten saastuttavien polttoaineiden käyttämisen puukamiinoissa, koska kaupungin ilmanlaatu on pahentunut.

Sen uskotaan johtuvan puukaminoiden suosion noususta.

 

X