Näin psyykenlääkkeiden käyttö jakaa Suomen – Idässä suositaan masennuslääkkeitä, lännessä kirjoitetaan rauhoittavia

Jaa artikkeliLähetä vinkki
Masennuslääkkeet ovat edelleen käytetyimpiä psyykenlääkkeitä Suomessa. Kuvituskuva. © iStock
Monet terveyserot noudattelevat 700 vuotta vanhaa Pähkinäsaaren rauhan rajaa, mutta psyykenlääkkeiden suhteen jakolinja ei ole yhtä selkeä.

Suomen johtava maakunta masennus- ja psykoosilääkkeiden käytössä on Pohjois-Savo.

Satakuntalaiset ja varsinaissuomalaiset ovat kärjessä rauhoittavien lääkkeiden käytössä.

Ahvenanmaalaiset pitävät perää näissä tilastoissa.

Muun muassa tämä selviää Kansaneläkelaitoksen erikoistutkija Leena Saastamoisen selvityksestä. Saastamoinen tarkasteli sairasvakuutuksesta korvattavien reseptilääkeiden käyttöä. Erilaisissa laitoksissa, kuten hoivakodeissa ja sairaaloissa jaettavat lääkkeet eivät olleet selvityksessä mukana.

”Maakuntien väliset erot lääkkeiden käytössä voivat johtua todellisista eroista sairastavuudessa, mutta osa niistä selittyy lääkäreiden hoito- ja lääkemääräyskäytännöillä”, Saastamoinen sanoo.

Masennuslääkkeet yleisin mielialalääke

Masennuslääkkeet ovat edelleen yleisin mielialalääke Suomessa ja niiden käyttö on ollut viimeiset viisi vuotta hienoisessa kasvussa.

Eniten masennuslääkkeitä Suomessa syövät siis pohjoissavolaiset. Heistä joka kymmenes käyttää niitä.

Vähiten masennuslääkkeitä syödään Lapissa ja Ahvenanmaalla, mutta näissäkin maakunnissa niitä on määrätty 7 prosentille.

Masennuslääkkeiden käyttö Suomessa. Lähde: Kela.

Masennuslääkkeiden käytön lisääntyminen ei välttämättä kerro masennuksen yleistymisestä vaan lääkkeen käyttöaiheiden laajentumisesta. Sitä määrätään nykyisin myös erilaisten ahdistuneisuushäiriöiden, kuten sosiaalisten tilanteiden pelon ja paniikkihäiriön sekä syömishäiriöiden hoitoon.

Masennuslääkkeiden rinnalla suosiotaan ovat kasvattaneet psykoosilääkkeet. Niissäkin itäsuomalaiset maakunnat ovat vahvasti edustettuina: kärkipaikkoja pitävät ovat Pohjois-Savon lisäksi Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Psykoosilääkkeiden käyttö Suomessa. Lähde: Kela.

Pyskoosilääkkeiden käytön lisääntyminen ei sekään kerro psykoositapausten yleistymisestä.

”Niitä käytetään jopa enemmän muihin käyttöaiheisiin kuin psykooseihin. Niillä hoidetaan myös ahdistuneisuushäiriöitä ja unettomuutta”, Saastamoinen sanoo.

700 vuotta vanha raja näkyy yhä

Unilääkkeiden käyttö on vähentynyt jo kymmenen vuotta muualla paitsi Ahvenanmaalla, joka on muutenkin omanlaisensa tapaus.

Unilääkkeiden käyttö Suomessa. Lähde: Kela.

Unilääkkeet olivat manner-Suomessa kymmenen vuotta sitten lähes yhtä yleisesti käytettyjä kuin masennuslääkkeet. Unilääkkeiden käyttö on kuitenkin kymmenessä vuodessa vähentynyt kolmanneksella.

Suomessa monet terveyserot noudattelevat poikki maan menevää jakolinjaa, joka perustuu Pähkinäsaaren rauhan rajaan vuodelta 1323.

Tämä lähes 700 vuotta vanha Ruotsin ja Novgorodin raja jakoi Suomen läntisen ja itäisen kulttuurin vaikutuspiiriin. Useissa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä tutkimuksissa näkyy, että idässä ja pohjoisessa ihmiset ovat sairaampia ja voivat huonommin kuin etelässä ja lännessä.

Niinpä psyykenlääkkeitä käytetään vähiten lännessä, Uudellamaalla, Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla. Eniten psyykelääkkeiden käyttöä on itäisistä maakunnista Kymenlaaksossa ja Pohjois-Savossa.

Psyykenlääkkeiden käytössä Pähkinäsaaren rauhan raja ei ole yhtä selkeä jakolinja kuin monissa muissa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.

Kuva on moniuloitteisempi. Esimerkiksi rauhoittavien lääkkeiden käytössä kärkisijoilta löytyvät läntiset Varsinais-Suomi ja Satakunta, kun taas Lapissa käytetään vähän masennus- ja psykoosilääkkeitä sekä rauhoittavia.

Ahvenanmaalla kokeillaan muita keinoja ennen respetiä

Ahvenanmaa kulkee omia polkujaan lääkkeiden käytössä ja on hyvä esimerkki kulttuurin vaikutuksesta jopa tapaan, jolla lääkkeitä määrätään.

Kun Saastamoinen teki 1990-luvun puolivälissä opinnäytetyötään Ahvenanmaalla, hän huomasi, että siellä on lääkäreiden keskuudessa vahva perinne määrätä mahdollisimman vähän lääkkeitä. Kokeneet lääkärit opettivat nuoret tulokkaat tähän toimintakulttuuriin, jossa yritetään ensin muita keinoja ennen kuin turvaudutaan reseptiin.

Niinpä Ahvenanmaa roikkuu viimeisenä kaikissa muissa psyykenlääkkeiden käyttöä kuvaavissa tilastoissa kuin unilääkkeissä. Unilääkkeitä siellä syödään saman verran kuin manner-Suomessa. Ehkä Ahvenanmaalla ajatellaan, että uni on kaiken mielenterveyden perusta ja siksi lääkitsemisen arvoinen.

Rauhoittavien lääkkeiden käyttö Suomessa. Lähde: Kela.

X