Listasimme ammatit, joissa nainen tienaa enemmän kuin mies – Miksi naisen euro on yhä vain 83 senttiä?

Jaa artikkeliLähetä vinkki
© Tilastokeskus
Suomessa on seitsemän ammattia, joissa nainen ansaitsee enemmän kuin mies. Keskimäärin miesten palkkaus kiilaa naisten edelle lähes kaikkialla. Miten tämä on mahdollista?

Naisten ja miesten palkkaero supistuu hitaasti, vaikka Suomessa on ollut samapalkkaisuutta edistävä kolmikantainen ohjelma jo vuodesta 2006. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) selvityksen mukaan palkkaero on edelleen yli 16 prosenttia.

STM:n mukaan naisten ja miesten palkkaeron taustalla vaikuttaa voimakas jakautuminen naisten ja miesten ammatteihin, sekä perhevapaiden epätasainen jakautuminen. Tasa-ammateissa, joissa naisten ja miesten osuus vaihtelee 40–60 prosentin välillä, työskentelee vain noin kymmenesosa palkansaajista.

Samanlaisissa tehtävissä työskentelevien palkoista löytyy huomattavia selittämättömiä eroja. STM viittaa Suomen Ekonomien palkkatutkimukseen, jonka mukaan yksityisen sektorin nais- ja miesekonomien palkkaero on 12 prosenttia. Suomen Lakimiesliiton tutkimuksen mukaan vastaava ero juristeilla on kahdeksan prosenttia.

Tasa-arvoisimmat ammatit – mitä ne ovat?

Kuukausiansioiden keskiarvolla mitattuna lähes kaikissa Tilastokeskuksen vertailemissa ammateissa miehet tienasivat palkansaajina paremmin kuin naiset vuonna 2017.

Naisen euro oli 83 senttiä, miesten kuukausiansioiden keskiarvo 3 710 euroa ja naisten 3 089 euroa.

Naiset tienasivat 2017 miehiä paremmin seitsemässä tilastokeskuksen luokittelemassa ammatissa, joista viidessä keskimääräinen palkkaero jäi alle sadan euron naisten hyväksi.

Näissä ammateissa naisten palkka on suurempi kuin miesten:

  • Toimitusjohtajat ja pääjohtajat: Naiset 7 954 e – Miehet 7 940 e = ­ Ero + 14 e
  • Luonnon- ja geotieteen erityisasiantuntijat: Naiset 4 468 e – Miehet 4 215 e = Ero + 253 e
  • Eläinlääkärit: Naiset 3 966 e – Miehet 3 838 e = Ero + 128 e
  • Työkoneiden kuljettajat: Naiset 3 376 e– Miehet 3 362 e = Ero + 11 e
  • Prosessivalvonnan asiantuntijat: Naiset 3 497 e – Miehet 3 458 e = Ero + 39 e
  • Kiinteistöhuollon ja siivoustyön esimiehet: Naiset 2 638 e – Miehet 2 547 e = Ero + 91 e
  • Lastenhoitajat ja koulunkäyntiavustajat: Naiset 2 176 e – Miehet 2 113 e = Ero + 63 e

Hyvin tasa-arvoisia ammatteja, joissa palkkakeskiarvojen ero miesten hyväksi oli alle sata euroa, ovat esimerkiksi hoitotyön erityisasiantuntijat, ammatillisen koulutuksen opettajat, terveydenhuollon tekniset asiantuntijat, toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät, kassanhoitajat ja lipunmyyjät sekä siivoojat.

Räikein palkkaero miesten hyväksi vuonna 2017 löytyi yhteiskunnan peruspalveluiden sekä rahoitus- ja vakuutuspalveluiden johtajilta, joilla miesten keskipalkka oli 6 688 euroa ja naisten 4 661 euroa. Miesten keskipalkka oli 2 027 euroa korkeampi kuin naisten. Laskutavasta riippuen miesten palkka oli 43 prosenttia korkeampi kuin naisten tai vaihtoehtoisesti naisten palkka 30 prosenttia alhaisempi kuin miesten. Tässä ammatissa naisen euro oli heikoin, vain 70 senttiä.

Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajilla naisen euro oli 74 senttiä ja terveydenhuollon erityisasiantuntijoilla 77 senttiä.

Voiko tuloeroja selittää ammattien sukupuolittumisella?

Tilastokeskuksen julkaisu Sukupuolten tasa-arvo Suomessa 2018 havainnollistaa rakenteelliseksi kutsuttua palkka-epätasa-arvoa, eli sitä että palkkaerot johtuvat naisten ja miesten hakeutumisesta aloille, joiden palkkaus on erilainen.

Jyrkintä sukupuolten segregaatiota esiintyy miesvoittoisilla ja kovapalkkaisilla tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen sekä tekniikan aloilla. Vastaavasti jyrkän naisvoittoisia ammatteja löytyy yhteiskunnallisilta aloilta, terveys- ja hyvinvointialoilta sekä kasvatuksen puolelta, johon sisältyy myös matalapalkkaisuudestaan tunnettu varhaiskasvatus. Erot ovat samansuuntaiset niin ammattikoulutuksen kuin yliopistotutkintojenkin osalta.

© Tilastokeskus

© Tilastokeskus

Vuositulojen tarkastelussa naiset olivat vuonna 2016 yliedustettuna alemmissa tuloluokissa 35 000 euroon asti, jota enemmän tienaavissa oli puolestaan enemmän miehiä. Räikein ero oli yli 50 000 euroa vuodessa tienaavissa, joista miehiä oli yli kaksi kertaa enemmän kuin naisia.

© Tilastokeskus

X