Nuorten huumekuolemat ovat lisääntyneet Suomessa – Yleisin syy kipulääke buprenorfiinin käyttö alkoholin ja bentsodiatsepiinien kanssa

Nuorten, alle 25-vuotiaiden suomalaisten huumekuolemat ovat lisääntyneet huolestuttavasti. Vuosittainen huumekuolemien määrä Suomessa ylittää jo esimerkiksi hukkumis- ja palokuolemien määrän.

Jaa artikkeliLähetä vinkki

Buprenorfiini on voimakas kipulääke, jota käytetään myös huumevieroituksessa. Lääkkeen väärinkäyttö on kuitenkin yleistä, ja se aiheuttaa paljon huumekuolemia meillä ja maailmalla. Narkomaanit käyttävät usein reseptilääkkeinä saatavia tabletteja.

Nuorten, alle 25-vuotiaiden suomalaisten huumekuolemat ovat lisääntyneet huolestuttavasti. Vuosittainen huumekuolemien määrä Suomessa ylittää jo esimerkiksi hukkumis- ja palokuolemien määrän.
(Päivitetty: )
Teksti:
Saga Wiklund

Miltei kaikki alle 25-vuotiaiden huumekuolemat olivat viime vuonna tapaturmaisia, eli yliannostus oli tahaton. Huumekuolemia sattui tasaisesti kautta Suomen, todetaan Lääketieteellisen aikakauskirja Duodecimin pääkirjoituksessa (12/2020).

Vuonna 2018 huumeisiin kuoli THL:n mukaan 188 ihmistä, joista peräti 50 oli alle 25-vuotiaita. Huumeisiin kuollaan Suomessa keskimäärin nuorempana kuin muissa Pohjoismaissa.

Suurimman osan alle 25-vuotiaiden huumekuolemista aiheutti jonkin opioidin eli voimakkaan kipulääkkeen käyttö. Yleisin kuolemansyyksi merkitty löydös oli buprenorfiini, ja toiseksi yleisin oli tramadoli yhdessä muiden aineiden kanssa.

Buprenorfiini on kipu- ja korvaushoitolääke

Buprenorfiini on opioidi, jota käytetään kipulääkkeenä leikkausten jälkeen ja sydäninfarktin tai syövän kipujen lievityksessä. Sitä käytetään myös opioidiriippuvaisten korvaus- ja vieroitushoidossa.

Lääkeaine tunnetaan Suomessa kauppanimillä Temgesic ja Suboxone (viimeksi mainittu on yhdistelmälääke, jossa on mukana naloksonia, joka on vasta-aine opiaattien yliannostukseen).

A-klinikkasäätiön ylläpitämän Päihdelinkki-sivuston mukaan buprenorfiinia käytetään päihdekäytössä suoneen pistämällä, mikä aiheuttaa erityisiä ongelmia, kun lääke on tarkoitettu suussa liukenevaksi. Buprenorfiinin sidosaineet voivat aiheuttaa suoniin vaurioita ja tulehduksia sekä vakavia silmänpohjan muutoksia. Osa lääkkeen väärinkäyttäjistä käyttääkin lääkettä nenän limakalvojen kautta.

Buprenorfiinimyrkytys (ja yleensäkin opioidimyrkytys) voi oireilla sekavuutena, uneliaisuutena, oksenteluna ja pinnallisena hengityksenä. Myös pahoinvointi ja ummetus kuuluvat tilaan, joka voi pahimmillaan edetä hengityslamaan, heikkoon sykkeeseen ja lopulta koomaan. Mustuaiset ovat aluksi pistemäiset, mutta ne laajenevat hapenpuutteen edetessä.

Sekakäyttö on vaarallisinta

Suomessa huumeidenkäytössä korostuu edelleen sekakäyttö, ja moni huumeiden käyttäjä kokeilee buprenorfiinia yhdessä bentsodiatsepiinien tai kannabiksen kanssa. Buprenorfiini mielletään turvallisemmaksi kuin esimerkiksi heroiini, mutta se on hengenvaarallinen yhdessä bentsodiatsepiinien kanssa.

Päihdelinkki-sivuston mukaan buprenorfiiniin liittyvät kuolemantapaukset liittyvät juuri aineen käyttöön yhdessä bentsodiatsepiinien (rauhoittavien lääkkeiden) ja alkoholin kanssa.

A-klinikkasäätiön mukaan Suomessa moni nuori aloittaa opioidien käytön buprenorfiinista siirtyen sen käyttöön kannabiksen käytön yhteydessä tai ilmankin sitä.

Buprenorfiinin vieroitusoireita on kuvattu jopa pitkäkestoisemmiksi kuin heroiinin. Vieroitushoidossa aine on kuitenkin oikein käytettynä Duodecimin Käypä hoito -suosituksen mukaan turvallisempi kuin esimerkiksi metadoni.

Huumekuolemat aiheutuvat toiseksi yleisimmin tramadolista 

Lääkeaine tramadoli on opioidi, kuten buprenorfiinikin, ja sitä käytetään kohtalaisen ja kohtalaisen vaikean kivun hoitoon. Suomessa tramadolia myydään muun muassa kauppanimillä Tramal, Dolatramyl, Tradolan, Tramadin ja Tramium.

Tramadolin vaikutustavat poikkeavat hieman morfiinista ja muista vahvoista opioideista. Se ei esimerkiksi aiheuta riippuvuutta yhtä usein kuin vahvat opioidit. Alkoholi sekä keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet voimistavat tramadolin vaikutuksia.

Suomessa lääkeaineina käytettävät opioidit voidaan jaotella kolmeen osaan sen mukaan, ovatko ne heikkoja, keskivahvoja vai vahvoja. Tramadoli kuuluu heikkoihin opioideihin, buprenorfiini puolestaan keskivahvoihin.

Vahvoihin opioideihin lukeutuu muun muassa fentanyyli, joka on jopa sata kertaa morfiinia vahvempi kipulääke. Myös fentanyyli on aiheuttanut Suomessa ja maailmalla huumekuolemia.

Huumeongelmat liittyvät usein moniongelmaisuuteen, ja hoitoon ohjaamiseen pitäisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. Opioidiriippuvaisten kuolemia voitaisiin vähentää Duodecimin mukaan tehokkaasti korvaushoidolla.

Apua ja neuvoja huumausaineisiin liittyen: Päihdelinkki

Valtakunnallinen päihdeneuvonta, joka on aina auki: 0800 900 45 (maksuton ja anonyymi). Palvelun tuottaa Ehyt ry.

Lue myös: Yhä nuoremmat käyttävät ja välittävät päihteitä – Poliisi: ”Jopa 12–13-vuotiailla on ollut hallussa pieniä määriä marihuanaa”

X