Osa-aikaeläkejärjestelyt

Jaa artikkeli

Ikääntynyt työntekijä tai yrittäjä voi vähentää työmääräänsä siirtymällä osa-aikatyöhön ja hakemalla työn rinnalle osa-aikaeläkkeen.

Jos kiinnostuit osa-aikaeläkkeestä

  1. Ota asia puheeksi työnantajasi kanssa. Työnantajan ei ole pakko järjestää sinulle osa-aikatyötä. Osa-aikaeläkkeelle voi siirtyä myös vaihtamalla työtehtävää, työpaikkaa tai ryhtymällä yrittäjäksi. Kaikkiin töihin osa-aikaisuus ei sovi.
  2. Lääkärintodistuksia ei kysellä. Osaaikaeläkkeelle pääsee aivan tervekin, se on siis eri asia kuin osatyökyvyttömyyseläke. Osa-aikaeläkkeelle voi nykyään jäädä 60–67-vuotiaana. Vuonna 2015 ikäraja nousee todennäköisesti 61 vuoteen vuonna 1954 ja sen jälkeen syntyneillä. Näin on Eläkeneuvotteluryhmä ehdottanut.
  3. Ansioiden pitää vähentyä 35–70 prosenttiin kokoaikatyön vakiintuneista ansioista. Yrittäjä puolittaa keskimääräisen YEL-työtulonsa.
  4. Työajan pitää vähentyä samassa suhteessa kuin ansioidenkin. Voi tehdä lyhennettyä päivää tai viikkoa tai pitää viikon tai enimmillään jopa kuuden viikon pituisia eläkejaksoja riippuen siitä, mikä jaksotus työnantajalle sopii. Yli kuuden viikon katkosta ei työskentelyssä saa olla, lukuunottamatta vuosilomia ja sairaslomia. Kuutta viikkoa pitempi lomautus katkaisee osa-aikaeläkkeen.
  5. Osa-aikaeläkkeen määrä on puolet kokoaikatyön ja osa-aikatyön palkkojen erotuksesta. Kokoaikatyön palkalla tarkoitetaan tässä pitemmän ajan vakiintunutta ansiota. Yrittäjällä osa-aikaeläke on puolet kokoaikaisen vakiintuneen työtulon ja osa-aikaisen yrittäjyyden työtulon erotuksesta.
  6. Osa-aikaeläkkeellä olo pienentää jonkin verran vanhuuseläkettä. Vuonna 1953 ja sen jälkeen syntyneille karttuu eläkettä vain osa-aikatyön ansioista, vanhemmille sitä karttuu jonkin verran myös ansion alenemasta. Kysy omasta eläkelaitoksestasi, paljonko saisit osa-aikaeläkettä ja paljonko vanhuuseläkkeesi pienenisi sen johdosta.
  7. Julkisella alalla osa-aikaeläkkeen ehdot ovat hieman erilaiset, samoin maatalousyrittäjillä ja merimiehillä. Kansaneläkettä ei makseta osa-aikaeläkkeenä. Kysy tarkemmin omasta eläkelaitoksestasi tai Eläketurvakeskuksesta, puh. 029 411 2801, www.etk.fi.

Lisätietoa: eläkelaitoksista, Eläketurvakeskuksesta, Kelasta ja www.tyoelake.fi

Viva 12/2012

Teksti: Heljä Walamies
Kuva: Colourbox

Kiinnostuitko? Tilaa Viva-lehti

X