Pappisliitto tuohtui: Tiedustelulait kirjoitettava uusiksi – rippisalaisuus turvattava

Jaa artikkeliLähetä vinkki
Kirkon rippisalaisuus pitää säilyttää tiedustelulaissakin pyhänä, sanovat papit. © Otavamedia / Hannu Lindroos
Suomen kirkon pappeja edustava Pappisliitto kiittelee eduskunnan päätöstä palauttaa tiedustelulait takaisin valmisteluun. Papit haluavat nyt lakitekstiin heille tärkeän lisäyksen.

Suomen evankelisluterilaisen kirkon pappeja ja lehtoreita edustava Pappisliitto on ottanut voimakkaasti kantaa eduskunnan käsittelyssä olevien siviili- ja sotilastiedustelulakien teksteihin.

Liitto kiittelee tiedotteessaan eduskunnan eilistä päätöstä palauttaa lakiesitykset takaisin valiokuntavalmisteluun. Pappien mielestä lakiesitykseen oli jäämässä huolestuttavia piirteitä, jotka vaarantavat rippisalaisuutta liikaa.

Lakiesityksen mukaan rekisteröityjen uskontokuntien papit ja kirkolliset päättäjät pitää jättää tiedustelutoimien ulkopuolelle. Suojelupoliisi ja puolustusvoimien sotilastiedustelijat eivät saa avata papin viestejä eivätkä salakuunnella häntä, kun pappi keskustelee ripittäytyvän asiakkaansa kanssa uskonasioista – vaikka asiakas olisikin etsitty terroristi.

”Tämä on mielestämme tärkeä peruslähtökohta: oikeus rippisalaisuuden kaltaiseen erittäin luottamukselliseen viestintään kuuluu kaikille papin kanssa asioiville ihmisille”, sanoo Pappisliiton toiminnanjohtaja Jussi Junni Seuralle.

Jos tiedustelijat työnsä touhussa vahingossa aukaisevat vaikkapa papin sähköposteja, lakiesityksen mukaan nämä pitäisi välittömästi tuhota eikä niitä saisi lukea pidemmälle.

Vasta silloin jos pappi itse osallistuu kansallista turvallisuutta vaarantavaan toimintaan, hänen suojauksensa raukeaa.

Tätä toimintamallia liitto pitää yleisesti asiallisena ja hyväksyttävänä.

Pappi haluaa kuulla avatuista viesteistä

Pappisliitto vaatii kuitenkin lakiin lisäyksen, että jokaisesta vahingossa avatusta viestistä ja rippisalaisuuden loukkaamisepäilyistä pitää välittömästi ilmoittaa papille sekä tiedusteluviranomaisia valvovalle tiedusteluvaltuutetulle.

Näin papit pystyisivät itse arvioimaan, onko rippisalaisuus murtunut.

Samanlaisia huolia on ollut  myös toimittajien edunvalvojilla.

Esimerkiksi päätoimittajien yhdistys haluaa tulevalta tiedusteluvaltuutetulta tarkkaa vuosittaista selvitystä siitä, kuinka monta journalistien viestien avaamisvahinkoa tiedustelussa on sattunut ja onko lähdesuoja vaarantunut.

Uusiksi meni joka tapauksessa

Esitykset sotilas- ja siviilitiedustelulaeiksi olivat menossa eduskunnan täysistuntoon keskiviikkona, mutta puhemies Paula Risikko (kok.) joutui pysäyttämään prosessin ja lähettämään ne lopulta torstaina takaisin puolustus- ja hallintovaliokuntiin yksityiskohtien viilaamista varten.

Perustuslakivaliokunta saa sen jälkeen tutkia esitykset vielä uudelleen ja kuulla muutoksia varten lisää ulkopuolisten perustuslakiasiantuntijoiden näkemyksiä.

Vielä ei tiedetä, ehtivätkö valiokunnat saada lakiesitykset kuntoon ennen kevään eduskuntavaaleja, ja aikovatko valiokunnat muuttaa myös vahinkojen ilmoituspykäliä pappien toivomalla tavalla.

Kaikille papeille yleisesti myönnetyn tiedustelusuojan aiheellisuus on herättänyt jo aiemmin julkista keskustelua.

Lakitekstiä laatineet virkamiehet ja kansanedustajat eivät välttämättä huomanneet, että Suomessa on nykyään myös muita kuin rippisalaisuutta pyhänä pitäviä uskontokuntia. Suojaus koskee kuitenkin kaikkia, rovasteista, imaameista ja patriarkoista aina pakanauskontojen tietäjiin asti.

(Uskonoppineen käsitteen ongelmaa on käsitelty Seurassa aiemminkin, kuten tässä Tolkun Henkilö- blogissa: ”Jeesus pelastaa nyt myös tiedustelulta”. )

Pappisliitto ei ota kantaa siihen, pitäisikö tiedustelusuoja suoda lakiesityksessä ehdotetulla tavalla myös muille kuin evankelisluterilaisille uskontokunnille.

Akavaan kuuluvalla Pappisliitolla on noin 4300 jäsentä.

 

 

 

 

 

 

 

 

X