Perintäyhtiö Ropo Capitalin toiminta jälleen suurennuslasin alle – Yhtiön mielestä korkeat kulut ovat perustuneet huolellisesti tehtyyn perintätyöhön

Jaa artikkeliTilaa Seura
Perintäkulujen suuruus on jälleen aluehallintaviraston tutkinnan alla.
© iStock
Aluehallintovirasto tulee tarkastelemaan Ropo Capitalin perimien perintäkulujen kohtuullisuutta vielä loppuvuoden aikana.

Perintäyhtiö Ropo Capital sai maaliskuussa aluehallintovirastolta kolme varoitusta ja neljä muuta valvontapäätöstä liian isoista perintäkuluista ja muista laittomuuksistaan. Tällöin aluehallintovirasto arvioi Ropo Capitalin toiminnassa isoja ja toistuvia puutteita.

Nyt vakavista varoituksista on aikaa noin puoli vuotta, mutta Ropo Capitalin toiminta on taas tulossa aluehallintaviraston arvioitavaksi.

Aluehallintovirasto on kirjannut varoitusten antamisen jälkeen 38 uutta yhteydenottoa Ropo Capitaliin liittyen.

Yhteydenotot koskevat pääasiassa yrityssaatavien perintäkuluja.

”Aluehallintovirasto tulee tarkastelemaan Ropo Capitalin perimien perintäkulujen kohtuullisuutta sille toimitetun materiaalin pohjalta valvonta-asian muodossa vielä loppuvuoden aikana. Selvitämme, onko uusille hallinnollisille seuraamuksille tarvetta”, aluehallintoviraston ylitarkastaja Anna-Emilia Sirén kertoo.

Kulut edelleen isoja?

Aluehallintovirasto seuraa perintäyhtiön toimintaa antamiensa varoitusten jälkeen. Näin saadaan selville, onko varoituksista ollut hyötyä eli onko toiminta muuttunut lailliseen suuntaan.

”Pelkkien yhteydenottojen perusteella emme pysty vielä päättelemään, onko menetelty lainvastaisesti. Meidän pitää saada tarkemmat tiedot ja perintäyhtiön perustelut, mihin kulut perustuvat ja mitä toimenpiteitä perinnässä on jouduttu tekemään”, ylitarkastaja Sirén sanoo.

Ropo Capital on saanut aikaisemmin varoituksia lähinnä yrityssaatavien isoista perintäkuluista. Yrityssaatavien perintää ei ole säädelty laissa niin tarkasti kuin kuluttajasaatavien perintää.

Yrityssaataville ei ole siis euromääräisiä maksimimääriä, paljonko niiden perintäkulut saavat olla. Sen takia valvonnassa pitää käyttää harkintaa.

”Kun arvioidaan kulun kohtuullisuutta, joissakin tapauksissa esimerkiksi sadan euron perimiskulu voi olla vielä kohtuullinen ja toisessa tapauksessa kohtuuton”, Sirén kertoo.

Aikaisemmin Ropo Capital on perinyt jopa yli 200 euron perintäkuluja yhdestä ainoasta maksamattomasta laskusta. Tämän aluehallintovirasto on linjannut olevan liian hintavaa.

Työn määrästä erimielisyyttä

Valvonta-asia etenee niin, että ensin perintäyhtiöltä pyydetään selvitys. Ropo Capital ei ole vielä saanut selvityspyyntöä, sillä valvonta-asia on vasta tulossa käsittelyyn.

Oletteko muuttaneet toimintaanne varoitusten jälkeen?

”Kyllä. Olemme aikaisemmin tehneet jo trattauhkaisen maksuvaatimuksen yhteydessä kaikki tarvittavat taustaselvitykset. Nyt teemme selvitykset vasta varsinaisen tratan yhteydessä. Käytännössä tämä on laskenut trattauhkaisten maksuvaatimusten perintäkuluja ja pienentänyt muodostavien perintäkulujen tasoa kokonaisuudessaan”,  Ropo Capitalin toimitusjohtaja Artti Aurasmaa kertoo.

Tratta on yrityssaatavien perinnässä käytettävä maksukehotus, johon liittyy julkisuuden uhka. Tratan noudattamatta jättäminen voidaan julkaista ja merkitä luottotietorekisteriin.

Ropo Capital on valittanut maaliskuussa saamistaan valvontapäätöksistä hallinto-oikeuteen, joten päätökset eivät vielä ole lainvoimaisia.

Ropo Capital perustelee valitustaan sillä, että perintäyhtiön mielestä korkeat kulut ovat perustuneet huolellisesti tehtyyn perintätyöhön.

”Keskeinen näkemysero Ropon kulutason ja aluehallintaviraston valvontapäätösten osalta on ollut perintätoimeksiannon edellyttämän ja tarpeelliseksi katsottavan työn sisällössä. Meidän mielestämme on perusteltua, että hyvän perintätavan mukaisesti tehty huolellinen selvitystyö kasvattaa perintäkustannuksia”, Aurasmaa perustelee.

X