Pohjavedet ovat paikoin alhaalla: Jopa yli metrin tavanomaisesta Päijänteen koillispuolella – Hydrogeologi: ”Toivoisin sumuista ja sateista vuotta”

Jaa artikkeli
Mikä on pohjavesitilanne Suomessa? Hydrologi suosisi sumuisia säitä.
© iStock
Lämmin ja vähäsateinen vuosi 2018 ja talviaikainen luontainen pohjaveden pinnankorkeuksien lasku näkyy nyt pohjaveden alhaisina pinnankorkeuksina.

Pohjavesien pinnat ovat maan eteläosissa ja rannikkoseuduilla pinnat ovat 10–25 cm ja maan keskiosissa 40–70 cm alle ajankohdan keskiarvojen, selviää Suomen ympäristökeskuksen katsauksesta.

Alhaisimmat pinnankorkeudet havaittiin Päijänteen koillispuolella, 80–120 cm alle 30-vuoden vertailujakson keskiarvoja.

Maan pohjoisosissa pinnat ovat lähellä keskiarvoja ja aivan pohjoisessa 5–30 cm yli keskiarvojen.

Täytyykö vettä nyt säästää?

Alueilla, joissa pohjaveden pinnat ovat jo nyt huomattavan alhaiset, on aiheellista arvioida veden säästämistarvetta ja veden laatua, joka voi heikentyä alhaisten pohjaveden pintojen vuoksi.

”Kun verrataan 30 vuoden keskiarvoon, siihen mahtuu kaikenlaisia vuosi väliin. Mutta vielä ollaan odottavalla, miten kevät etenee. Pohjavesien määrään vaikuttaa keväällä lumen sulamisolosuhteet. Jos maa on vielä roudassa, mutta lämpötila korkealla, lumi sulaa haihtumalla, jolloin se ei täydennä varantoja”, kertoo Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) hydrogeologi Mirjam Orvomaa.

Lämmin ja vähäsateinen vuosi 2018 ja talviaikainen luontainen pohjaveden pinnankorkeuksien lasku näkyy nyt pohjaveden alhaisina pinnankorkeuksina.

Rannikko-alueella ja saaristossa ei ole Orvomaan mukaan ollut juurikaan routaa, joten oikeiden olosuhteiden vallitessa siellä voi olla jopa positiivisia vaikutuksia pintaveteen.

Pinnat olivat alhaalla jo marraskuussa

Pohjaveden pinnat olivat poikkeuksellisen alhaalla jo marraskuussa Lounais-, Länsi- ja Keski-Suomessa, jolloin SYKE tiedotti, että veden säästämistarvetta olisi aiheellista arvioida.

Jo silloin ennustettiin kevään pohjavesitilanteen tulevan olemaan heikko Keski- ja Länsi-Suomessa.

Rengaskaivojen omistajat ja pienten vesiosuuskuntien osakkaat ovat ensimmäisten joukossa alttiina kuivuuden vaikutuksille.

”Toivoisin tästä vuodesta sumuista ja sateista”, Mirjam Orvomaa sanoo.

X