Puutteellinen rakennuslupa löytyi 71 helsinkiläispäiväkodista – Jan Vapaavuori myöntää prosessien pettäneen: ”Puutteita on ilmennyt hiljattain mutta myös vuosikymmeniä sitten perustetuissa yksiköissä”

Jaa artikkeliTilaa Seura
© iStock
Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren mukaan mikään yksittäinen tekijä ei selitä prosessipuutteita.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren käynnistämässä päiväkotiselvityksessä käytiin läpi yksityisten ja kaupungin omien päiväkotien rakennuslupia.

Selvityksessä ilmeni, että Helsingin 703 päiväkotitilasta löytyi 107 tilaa, joissa joko oli rakennuslupapuutteita tai rakennusluvan tilanne oli epäselvä. Selvityksen aikana näistä 36 muuttui statukseltaan selväksi, koska rakennuslupa oli olemassa tai se myönnettiin selvitetyksi.

Selvitys jatkuu edelleen 77 yksityisen palveluntuottajan päiväkotitilan kohdalla.

”Mikään yksittäinen asia tai organisatiouudistus ei selitä prosessipuutteita”

”Kaupungin prosessit ovat pettäneet sekä kasvatuksen ja koulutuksen että kaupunkiympäristön toimialoilla. Puutteita on ilmennyt aivan hiljattain perustetuissa päiväkodeissa kuten myös vuosikymmeniä sitten perustetuissa yksiköissä, joten mikään yksittäinen asia tai organisaatiouudistus ei selitä prosessipuutteita”, sanoo Jan Vapaavuori.

Yhteensä 71 päiväkotitilaa tunnistettiin sellaisiksi, jotka olivat käytössä ilman rakennusvalvonnan hyväksyntää.

Käyttööottokatselmuksia tekemättä – kiireellisiä päiväkotien sulkemisia ei ole tiedossa

43 kohteessa rakennuslupaa ei oltu haettu, 16 se oli vireillä ja 12 kohteelle lupa oli myönnetty, mutta vaadittavaa käyttöönottokatselmusta ei ole tehty ennen päiväkodin käyttöönottoa.

Kiireellistä päiväkodin sulkemista vaativia turvallisuusriskejä ei ole havaittu yhdessäkään päiväkodissa.

”Yksittäisten päiväkotien tilanteen osalta on tärkeää, että tiedotamme ensin perheitä sekä toisaalta päiväkotiyrittäjiä ja päiväkotien johtajia”, pormestari sanoo.

Korjaustoimet on jo aloitettu

Vastuu kaupungin omien päiväkotien rakennuslupien hakemisesta on kaupungin hallintosäännön ja vastuujaon mukaan kaupunkiympäristön toimialalla.

Yksityisten päiväkotien kohdalla palveluntuottaja on vastuussa luvista.

”Kaupungilla on paljon kehitettävää lupaprosesseissa. Tätä asiaa ei ole kuitenkaan vaikea saada kuntoon ja korjaustoimet on jo aloitettu.”

Jan Vapaavuori on vakuuttunut, että kaikki kaupungin tilat saadaan syksyyn mennessä kuntoon.

”Jos on jokin yksittäinen tila, jossa tämä ei jostain syystä ole mahdollista, kaupunki hankkii korvaavan tilan. Varmistamme myös riittävät resurssit rakennuslupahakemusten kuntoon laittamiseen ja puutteellisten lupien käsittelyyn sekä valvontaan, kehitämme tiedonkulkua kaupungin eri toimijoiden välillä ja kiinnitämme huomiota rakennusvalvontaviranomaisten palvelurooliin.”

X