Rinta- ja kohdunkaulasyövän maksuttomiin joukkotarkastuksiin osallistuu entistä harvempi kaupunkilaisnainen – ”Seulonnan väliin jättäneille pitäisi antaa uusi mahdollisuus saman vuoden aikana”

Jaa artikkeliTilaa Seura
Rintasyöpää seulotaan Suomessa 50-69-vuotiailta.
© iStock
Suurissa kaupungeissa osallistuminen rintasyövän ja kohdunkaulasyövän joukkotarkastuksiin on vähäisempää kuin maaseudulla. Maahanmuuttajanaiset haluttaisiin seulontoihin mukaan aiempaa tehokkaammin.

Helsingissä ja muualla Uudellamaalla rintasyövän ja kohdunkaulan syövän seulontoihin osallistuu perinteisesti vähemmän naisia kuin muualla Suomessa.

Syöpärekisterin vuositilaston mukaan vuonna 2017 mammografiaseulontaan osallistui 73 prosenttia helsinkiläisistä, kun koko maassa seulontaan osallistui 82 prosenttia kutsutuista.

Vastaavasti kohdunkaulan syövän seulontaan osallistui vain reilu puolet pohjoissavolaisista, kun valtakunnallisesti osallistujia oli yli 70 prosenttia. Kohdunkaulasyövän seulonta toteutetaan joko Papa- tai HPV-testillä.

Varakkaammat kaupunkilaiset hyödyntävät myös yksityisiä ja työnantajan tarjoamia palveluita.

Sen sijaan maahanmuuttajanaiset osallistuvat seulontoihin harvemmin ja saattavat jäädä  muutenkin herkemmin yleisen terveydenhuollon ulkopuolelle.

Maahanmuuttajat kaipaavat tietoa seulonnoista omalla äidinkielellään

Tutkija Milla Lehtisen mukaan syöpien joukkotarkastuksiin osallistuvat vähemmän naiset, joilla on matala sosioekonominen asema. Heillä on keskivertoa alhaisemmat tulot ja varallisuus mutta myös matalampi koulutus ja heikompi asema työelämässä.

Erityisesti maahanmuuttajanaiset jättävät seulonnan väliin kantasuomalaisia todennäköisemmin.

Helsingissä ja muissa suurissa kaupungeissa on enemmän maahanmuuttajanaisia kuin muualla Suomessa. Heitä ei välttämättä tavoiteta seulontakutsuilla.

Maahanmuuttajanaisia yritetään saada osallistumaan seulontoihin nykyistä paremmin.

”Haluaisimme tuottaa seulontamateriaalia useammilla kielillä kuin nyt on saatavilla. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta sellaisissa ryhmissä, joissa seulonta on täysin uusi käsite”, Milla Lehtinen kertoo.

Todellinen tarkastuksiin osallistuvien määrä on suurempi kuin seulontaohjelmassa

Suurissa kaupungeissa myös hyvän sosioekonomisen aseman omaavia ihmisiä on enemmän. He voivat hyödyntää työterveyshuollon tarjoamia palveluita ja osallistua myös omakustanteisiin tutkimuksiin.

Kohdunkaulan syövän seulontoihin osallistumista on tutkittu ja todettu, että todellinen osallistumisosuus on huomattavasti suurempi kuin seulontaohjelmassa.

”Useimmat seulontaikäiset naiset käyvät, jossakin kohdunkaulasyövän testissä”, Milla Lehtinen toteaa.

Mammografiatutkimusten osalta on toistaiseksi tehty vain kyselytutkimuksia. Niistä ei kuitenkaan selviä, kuinka moni seulontaikäinen käy vain omakustanteisessa mammografiassa.

”Kyllä sitäkin ilmeisesti tapahtuu, että jotkut naiset käyvät mammografiassa vain rintasyöpäseulontojen ulkopuolella.”

Lehtinen kehottaa käymään rintasyövän seulonnassa kutsun tullessa, vaikka olisi juuri muuta kautta mammografiassa käynytkin.

”Käypä hoito – suosituksen mukaan Papa-testissä olisi hyvä käydä, jos seulonta on jäänyt väliin ja edellisestä Papa-testistä on vähintään viisi vuotta. Toisaalta myös kohdunkaulasyövän seulonnassa on ihan aiheellista käydä, vaikka olisi juuri käynyt Papa-testissä seulonnan ulkopuolella.”

Kutsukäytännöt vaikuttavat osallistumiseen – ”Pitäisi antaa uusi mahdollisuus saman vuoden aikana”

Naiset osallistuvat seulontaan varmemmin, jos kutsussa on annettu valmiiksi aika eikä sitä joudu varaamaan itse.

”Seulonnan kutsukäytännöt vaikuttavat siihen, kuinka aktiivisesti nainen osallistuu seulontaan. Jos naisen pitää varata aika itse, osallistuminen on heikompaa”, tutkija Milla Lehtinen sanoo.

Myös uusintakutsun lähettäminen lisää osallistumista.

”Seulonnan väliin jättäneille pitäisi antaa uusi mahdollisuus saman vuoden aikana”, Lehtinen lisää.

Iäkkäämmät naiset osallistuvat tarkastuksiin nuoria tunnollisemmin

Valtioneuvoston seulonta-asetuksen mukaisesti rintasyövän seulontaan kutsutaan 50-69-vuotiaat naiset joka toinen vuosi.

Kohdunkaulasyöpää seulotaan saman asetuksen mukaisesti 30-60-vuotiailta viiden vuoden välein.

Osa kunnista seuloo myös 25- tai 65-vuotiaat tai jopa molemmat.

25-vuotiaista seulontakutsun saaneista vain 53 prosenttia kävi kohdunkaulasyövän seulonnassa.

Vanhemmat naiset käyvätkin Milla Lehtisen mukaan sekä kohdunkaulan- että rintasyövän seulonnoissa nuoria tunnollisemmin.

Vuonna 2017 kohdunkaulasyövän seulontaan osallistui 70 prosenttia kutsutuista 315 000 naisesta.

Rintasyövän seulontaan kutsuttiin vastaavasti 375 000 naista, joista seulontoihin osallistui 82 prosenttia, mikä on hieman edellisvuotta vähemmän.

Yli 70-vuotiaat halutaan mukaan rintasyöpäseulontaan

Rintasyövän mammografiaseulontaan kutsutaan tällä hetkellä kaikki 50-69-vuotiaat naiset.

Syöpäjärjestöt laajentaisivat seulonnan koskemaan myös 70-74-vuotiaita naisia.

Mammografiassa ei nuorilla alle viisikymppisillä naisilla ole kuitenkaan syytä käydä ilman perusteita.

”Emme aja seulonnan laajentamista nelikymppisiin, koska sitä ei ole todettu vaikuttavaksi samassa mittakaavassa kuin yli 50-vuotiailla. Nuoremmilla naisilla rintakudos on niin tiivistä, ettei mammografia toimi yhtä tehokkaasti. Toisaalta heillä syövän ilmaantuvuus on sen verran vähäisempää, ettei ole väestötasolla järkevää tutkia kaikkia.”

Milla Lehtinen muistuttaa myös siitä, että mammografia on röntgentutkimus, josta tulee säteilyä, eikä koko elämän aikaista säteilyaltistusta kannata kasvattaa heppoisin perustein.

Lähes puolet vuoden rintasyöpähavainnoista tehtiin seulonnoissa

Seulonnoilla syövät pyritään löytämään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta hoito olisi helpompaa. Menetelmä onkin osoittautunut tehokkaaksi.

Mammografiaan osallistuneista naisista noin kolme prosenttia sai kutsun jatkotutkimuksiin. Heistä noin neljännes sai lähetteen erikoissairaanhoitoon, minkä jälkeen 80 prosentilla diagnosoitiin rintasyöpä.

Seulontaohjelmassa tehtiin 2 000 rintasyöpähavaintoa eli vajaa puolet Suomen kaikista vuoden aikana löydetyistä rintasyövistä.

Kohdunkaulansyövän seulontoihin osallistuneista 0,4 prosentilla todettiin hoitoa vaativa esiastemuutos tai syöpä.

Eniten poikkeavia tuloksia havaittiin Pirkanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiireissä, joissa on otettu käyttöön HPV-seulonta, joka havaitsee esiastemuutoksia perinteistä papakoetta herkemmin.

X