Seuran kysely: VKK:n kannattajat erottuvat kaikissa Venäjä-kysymyksissä – Venäjä-vastaisimpia ovat RKP:n ja kokoomuksen kannattajat

Jaa artikkeliLähetä vinkki
Seuran taloustutkimuksella elokuussa teetetyn kyselyn ohessa haastatelluilta, yli 1 000 suomalaiselta, kysyttiin myös heidän poliittista kantaansa. © Lehtikuva / Teemu Salonen
Seuran teettämässä tutkimuksessa vastaajilta kysyttiin, mitä puoluetta he äänestäisivät. Kriittisimmin Venäjän valtioon suhtautuvat kokoomuksen ja RKP:n kannattajat. VKK:n kannattajat erottuivat useissa kysymyksissä suhtautumalla Venäjään ja venäläisiin myönteisimmin.

Seura teetti Venäjän hyökättyä Ukrainaan Taloustutkimuksella asennetutkimuksen, jolla selvitettiin maaliskuussa suomalaisten suhtautumista Venäjään, suomenvenäläisiin ja samalla kartoitettiin, millaisia ajatuksia Baltian maiden puolustaminen sotilaallisesti suomalaisissa herätti.

Nyt elokuussa tuo tutkimus teetettiin uudelleen. Taloustutkimuksen tuoreen selvityksen mukaan suomalaiset ovat aiempaa valmiimpia puolustamaan Baltian maita tarvittaessa myös sotilaallisesti. Seitsemän kymmenestä on sitä mieltä, että tankkausmatkat Venäjälle ovat moraaliton ja väärä teko. Kaikkien viisumien myöntämisen venäläisille lopettaisi viidennes suomalaisista. Kolme viidestä olisi valmis lopettamaan turistiviisumien myönnön.

Kyselyssä haastatelluilta yli 1 000 suomalaiselta kysyttiin myös heidän poliittista kantaansa. Puolueen jäsenkirjaa ei edellytetty – kysymys oli muotoiltu seuraavasti: Minkä puolueen listalla olevaa ehdokasta äänestäisit, jos eduskuntavaalit olisivat nyt?

VKK on puolueena selkeästi Venäjä-myönteinen

Ainoa puolue, joka erottuu kaikissa kysymyksissä merkittävästi muista, on Venäjä-myönteiseksi tiedetty Valta kuuluu kansalle (VKK). Muut puolueet sijoittuvat vastaajien ilmoitetun kannatuksen perusteella useimmissa kysymyksissä lähelle toisiaan mutta erojakin on.

”Asia on juuri näin. VKK on ainoana Suomen puolueena Venäjä-myönteinen ja kyseenalaistaa muun muassa pakotteiden toimivuutta”, tutkimusjohtaja Juho Rahkonen Taloustutkimuksesta sanoo.

Venäjä-vastaisia asenteita koetaan vastausten perusteella voimakkaimmin kokoomuksen ja RKP:n äänestäjien piirissä. Samoin on esimerkiksi sotilaallisessa kysymyksessä Baltian puolustamisen tukemisessa. Voimakkaimmin Baltian maita aseellisen uhan koittaessa olisivat aseellisesti avustamassa RKP:n (92 %) ja kokoomuksen (83 %) äänestäjät.

”RKP ja etenkin kokoomus ovat siis täysin päinvastaisella linjalla kuin VKK, kuten muutkin valtapuolueet.”

Vastaajien taloudellinen asema näkyy

Tutkimusjohtajan mukaan kokoomuksen ja RKP:n jyrkissä kannanotoissa näkyy kannattajien sosioekonominen tausta.

”Voisi kärjistää, että silloin kun on hyvässä asemassa, on varaa uhota enemmän. Silloin ei nämä taloussodan vaikutukset esimerkiksi välttämättä elämässä tunnu”, Juho Rahkonen sanoo.

VKK:n äänestäjistä vain yksi kymmenestä (10 %) katsoo, että Suomen tulisi tarvittaessa avustaa Baltiaa sotilaallisesti. Muissa puolueissa Baltian aseellisen avustamisen kannattaminen hajoaa Liike nytin 54 prosentin ja kristillisdemokraattien 77 prosentin välille.

Vasemmistoliitossa ollaan hämmentyneitä

Juho Rahkosen mukaan Taloustutkimuksen viimeaikaisten  kyselyiden perusteella Vasemmistoliitossa ollaan yleisesti nyt Nato-hakemuksen myötä hieman hämmentyneitä.

Seuran kyselyssä esimerkiksi kysymykseen Baltian maiden sotilaallisesta avustamisesta vasemmistoliitossa oli eniten heitä, jotka eivät osanneet muodostaa kantaansa (27 %).

”Vasemmistoliitossa on yleensä ottaen hiukan enemmän kritiikkiä kaikkea militarisoitumista kohtaan. VKK ja Vasemmistoliitto ovat tässä kysymyksessä jännällä tavalla lähempänä toisiaan kuin muita puolueita”, Juho Rahkonen sanoo.

RKP:n ja SDP:n kannattajat kriittisimpiä

RKP:n ja SDP:n kannattajissa on yhteenlaskettuna eniten sellaisia, jotka aiemmin suhtautuivat Venäjään valtiona myönteisesti, mutta Ukrainan sodan vuoksi nyt kielteisesti, tai jotka suhtautuivat Venäjään valtiona jo aiemmin kielteisesti, ja nyt suhtautuvat siihen vielä kielteisemmin.

RKP:n kannattajista näin ajattelee yhteensä 90 prosenttia, ja SDP:n kannattajista yhteensä 87 prosenttia. Kokoomus tulee kannoilla 85 prosentillaan. VKK:n kannattajista näin ajattelee vain 35 prosenttia.

Kun vastaavat kysymykset käännettiin koskemaan suomenvenäläisiä, kaksoiskansalaisia tai muita Suomessa asuvia venäläisiä, muuttuivat puoluekantojen vaikutukset.

Negatiivisimmin suomenvenäläisiin suhtautuvat Liike nytin kannattajat. Heistä 43 prosenttia kertoo asenteensa suomenvenäläisiä kohtaan muuttuneen positiivisesta negatiiviseksi tai negatiivisesta yhä negatiivisemmaksi. Perussuomalaisten kannattajista näin ajattelee 36 prosenttia ja kokoomuksen kannattajista 34 prosenttia.

”Liike nyt on vähän erikoinen. Heistä on vaikea ottaa selvää, onko kyseessä protestiliike, liberaalipuolue vai mikä – ja mikä heidän linjansa oikeastaan on”, Juho Rahkonen toteaa.

Kokoomuksen kannattajat laittaisivat kaikki viisumit jäähylle

Puoluekannat erottuvat myös viisumikysymyksessä.

Kokoomuksen kannattajista peräti 92 prosenttia lopettaisi kaikkien tai ainakin turistiviisumien myöntämisen venäläisille.

Toisessa ääripäässä VKK:n kannattajista viisumien totaalikieltoa ei kannata kukaan ja turistiviisumien rajoituksiakin vain 35 prosenttia.

Kokoomuksen voimakkaisiin kantoihin vaikuttaa Juho Rahkosen arvion mukaan myös lähihistoria. Erityisesti vanhemman polven kokoomuslaiset kokevat edelleen katkeruutta siitä, ettei puoluetta hyväksytty kylmän sodan vuosina esimerkiksi hallituksiin.

”Se silloinen Neuvostoliiton vastaisuus jatkuu nykyään Venäjän vastaisuutena.”

Myös kysymys siitä, sopiiko Venäjälle matkustaa autoa tankkaamaan, jakoi vastaajia puoluekannan mukaan.

VKK:n kannattajista 65 prosenttia ja perussuomalaisten kannattajista 38 prosenttia piti tankkausmatkailua jokaisen omana asiana. SDP:n kannattajista vain 11 prosenttia ja vasemmistoliiton kannattajista 10 prosenttia oli samaa mieltä.

Lue myös: Seuran kysely: Venäjällä tankkaavat tuomitaan laajasti – Suomalaisista 69 prosenttia kokee teon nyt ”vääränä ja moraalittomana”

Lue myös: Seuran kysely: Venäläisten viisumit halutaan tarkempaan seulaan – Turistiviisumin myöntäisi ”vain painavista syistä” 65 prosenttia suomalaisista

Lue myös: Seuran kysely: Vihan määrä on ”käsin kosketeltava” – Näin Venäjän hyökkäyssota on muuttanut suomalaisten asenteita

© Otavamedia

Seuran asennekysely tutkii suomalaisten asenteita venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista

Pietarista tulleen linja-auton matkustajia Helsinki-Vantaan lentoasemalla 26. heinäkuuta 2022 © LEHTIKUVA / ANNI ÅGREN

Lue myös: Seuran kysely: Suomalaisista 68 prosenttia tukisi Baltian maita sotilaallisesti tarvittaessa – Vahvimman tuen Baltian puolustus saa 18–24-vuotiailta

X