Taksinkuljettajien vaitiolovelvollisuus poistui lakiuudistuksessa – Uskaltaako taksissa enää puhua työpuheluita?

Uudistus laittaa taksit tasavertaiseen asemaan muiden palveluiden kanssa. Samat säännöt pätevät niin kampaajalla kuin taksin penkillä.

Jaa artikkeliLähetä vinkki

Lakiuudistus toi monia muutoksia taksikuskien arkeen.

Uudistus laittaa taksit tasavertaiseen asemaan muiden palveluiden kanssa. Samat säännöt pätevät niin kampaajalla kuin taksin penkillä.
(Päivitetty: )
Teksti:
Lotta Sillanmäki

Uusi liikennepalvelulaki astui voimaan heinäkuun alussa. Siinä kuljettajilta ei enää edellytetä vaitiolovelvollisuutta.

Lakiuudistusta valmistellessa liikenne- ja viestintäministeriössä (LVM) ajateltiin, että uusi laki tehdään kokonaisuutena.

”Ei lähdetty siltä pohjalta, mitä vanhassa laissa on säädetty vaan siitä, mitä uudessa laissa tarvitsee säätää”, peruspalveluyksikön johtaja Maija Ahokas LVM:stä kertoo.

Normien purku on ollut yksi hallituskauden kantava teema. Ministeriöissä mietitään, minkälaisia normeja ylipäätään tarvitaan.

”Näin ollen uudella lailla kumottiin taksiliikennelaki ja laki taksinkuljettajien ammattipätevyyksistä. Siinä yhteydessä katsottiin, että taksinkuljettajien vaitiolovelvollisuus on asia, josta ei enää lailla tarvitse säätää.”

Maalais- ja kaupunkilaisjärkeä saa käyttää

Ahokas huomauttaa, että esimerkiksi ravintoloissakin keskustellaan monista asioista, eikä ravintola-alalla ole silti ollut erillistä laissa säädettyä salassapitovelvollisuutta.

”Tästä ei haluttu säätää erikseen yhden ammattiryhmän osalta. Hyvään asiakaspalveluun tietysti kuuluu, ettei asioita kerrota eteenpäin sen enempää kuin parturi-kampaajalla tai ravintolassakaan”, lisää LVM:n neuvotteleva virkamies Elina Immonen.

Ihmisten ei tarvitse jatkossa varoa sanojaan taksissa tavallista enempää, vaan siellä pätee samat periaatteet kuin kahvilassa tai kampaajalla.

”Ihan normaalit maalais- ja kaupunkilaisjärjenkäytön mallit pätevät niin taksissa kuin muuallakin”, Immonen sanoo.

Immosen mielestä ei ole mitään syytä olettaa, että taksinkuljettajat haluaisivat kertoa eteenpäin asiakkaiden kertomia asioita.

”Ei se varmastikaan ole heidän intresseissään, eikä kuulu hyvään asiakaspalveluun.”

Salassapitovelvollisuuden rikkomuksia ei ole käsitelty oikeudessa

Vaikka taksinkuljettajien salassapitovelvollisuus säädettiin ennen lailla, sen rikkomisesta ei ole seurannut merkittäviä sanktioita kuljettajille.

Laissa ei määrätty mitään rangaistusta salassapitovelvollisuuden rikkomisesta.

Se oli kuitenkin liikenneluvan vastaisesta toimintaa, josta olisi pahimmillaan voinut seurata taksiluvan menettäminen.

”Käytännössä näitä rikkomuksia ei ole juurikaan ollut tai ainakaan ne eivät ole tulleet meidän tietoomme”, sanoo taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen.

Jos salassapitovelvollisuutta on rikottu, tapaukset on todennäköisesti käsitelty taksiyrittäjien, taksitarkastajien ja asiakkaiden kesken, Koskinen arvelee.

Kukaan ei ole tiettävästi menettänyt Suomessa taksilupaansa vaitiolovelvollisuuden rikkomisen vuoksi.

”Ei ole tiedossa, että oikeudellisiin toimiin ei olisi koskaan ryhdytty tästä syystä.”

Koskinen on liikenne- ja viestintäministeriön kanssa samaa mieltä siitä, ettei salassapitovelvollisuuden poistuminen juurikaan vaikuta taksilla kulkemiseen.

”Missä tahansa palveluammatissa tiedetään, ettei asiakkaiden asioista huudella eteenpäin ja yksityiselämään liittyvien asioiden levittäminen on muun lainsäädännön perusteella sanktioitua.”

Taksilla kulkevan ei siis tarvitse olla huolissaan. Taksiliiton toimitusjohtaja huomauttaa, että tietoturva on kuitenkin hyvä pitää mielessä.

”Tässä maailmassa tieto kulkee tuhatta ja sataa, jolloin siitä tulee hyvin äkkiä julkista. Siten ei pelkästään taksissa, vaan ihan yleisellä tasolla ihmisten kannattaa pitää huolta tietoturvastaan ja henkilötiedoistaan.”

X