Tällaista on koulussa tänään: Oppilaat tietävät opea enemmän, tunteja pidetään metsässä

Jaa artikkeliTilaa Seura
Vantaan Uomarinteen alakoululaiset pelaavat pari kertaa viikossa välituntisin Ekapeli-opetuspeliä tietotekniikkaluokassa. © Markus Pentikäinen/om-arkisto
Nykykoululaisten ei haluta istuvan tuppisuina.

1. Ylös pulpetista

Oppiminen tapahtuu yhä enemmän luokkahuoneen ulkopuolella. Kirjan ja pulpetin äärestä irtaudutaan metsään, museoon tai kirjastoon, mutta oppimisympäristö voi löytyä myös läheltä. Esimerkiksi fysiikan kaltevaa tasoa voidaan opiskella vaikka koulun portaikossa.

2. Ilmiöopetus

Monialaisen lähestymistavan keskiössä ei enää ole oppiaine vaan todellisen maailman ilmiö. Esimerkiksi kestävää kehitystä voidaan tarkastella fysiikan, biologian tai historian näkökulmasta. Eettisiä kysymyksiä voi pohtia uskonnon tai elämänkatsomustiedon tunneilla, kansainvälistä ulottuvuutta taas osana vieraiden kielten opetusta, kertoo opettajien ammattijärjestö OAJ:n erityisasiantuntija Jaakko Salo.

3. Vuorovaikutus

 Perinteisen käsityksen mukaan oppilaan tehtävänä oli omaksua ja kyetä toistamaan kirjasta tai opettajalta oppimansa tieto. Nykyisin puhutaan mieluummin oppivasta yhteisöstä, jossa tieto syntyy oppilaiden ja opettajan välisessä vuorovaikutuksessa, opettajan ohjauksessa.

4. Tutkiva oppiminen

Yhä tavallisempi on tilanne, jossa oppilas tietää jostakin asiasta opettajaa enemmän. Esimerkiksi Afrikan maantiedosta opettajan tiedot voivat olla peräisin kirjoista. Pari oppilaista kertoo lomailleensa mantereella, ja muutama muu on sieltä kotoisin. Jokaisesta luokasta löytyy myös ohjelmoinnin hallitseva digitaalivelho. Tällaisten voimavarojen valjastaminen osaksi opiskelua päihittää koulun, jossa vain opettaja jakaa omasta tietämyksestään kultahippuja oppilaille.

5. Digitalisoituminen

Koulut ovat lähteneet mukaan digitalisoitumisen kehitykseen jälkijunassa. Erot kuntien ja koulujen välillä ovat huomattavia. On kouluja, joissa oppilaat käyttävät tunneilla tietokonetta tai tablettia joka päivä – ja kouluja, joissa kymmentä oppilasta kohti on yksi tietokone, jota käytetään kerran kolmessa viikossa. Tämän kuilun kaventaminen on sisällytetty uuteen hallitusohjelmaan.

X