Tämä opittiin tapaus-Aarniosta: Pääkaupunkiseudun huumepoliisit ja KRP yhteistyöhön

Jaa artikkeli
Jari Aarnio
Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio ja hänen asianajajansa Riitta Leppiniemi Aarniota koskevan huume- ja virkarikosjutun oikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa 8. maaliskuuta 2016. © Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva
Helsingin, Espoon ja Vantaan huumepoliisi yhdistävät voimansa huumerikostorjunnan tehostamiseksi.

Pääkaupunkiseudun huumetutkintayksiköiden yhteistyötä tiivistetään tutkinnallisen tehokkuuden lisäämiseksi. Poliisissa perustettiin vastikään työryhmä, jonka tarkoituksena on kesän aikana pohtia pääkaupunkiseudun huumeyksiköille yhteisiä toimintamalleja.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan uudistus on jatkoa keväästä 2014 käytössä olleelle pilottijaksolle, jossa vahvistettiin yhteistyötä kahdeksalla poliisityön osa-alueella. Yksi näistä oli huumerikostorjunnan tehostaminen pääkaupunkiseudulla. Uudistuksessa ovat mukana Länsi-Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Helsingin poliisilaitos sekä keskusrikospoliisi.

”Nyt tämä pilottijakso loppui ja arvioitiin sen työn tulokset. Yhteistoimintamenettelyä halutaan jatkaa, ja sen tiimoilta vahvistetaan ja tiivistetään näiden kolmen poliisilaitoksen yhteistyötä”, Kolehmainen kuvailee.

Helsingin yksikkö jatkaa sittenkin

Helsingin poliisipäällikkö Lasse Aapio kertoi jo kesällä 2014 Helsingin poliisin kaavailemista uudistuksista rikostutkinnan organisaatioon. Tuolloin poliisin uutisoitiin harkitsevan mm. Helsingin huumepoliisin yksikön purkamista sellaisenaan ja kokoamista uudelleen eri muodossa.

Kolehmainen korostaa, että Helsingin huumepoliisia ei kuitenkaan olla purkamassa, vaan jokainen yksikkö pysyy hallinnollisesti entisellään.

”Yhteistyön kautta mennään, eli tässä tehostetaan tutkinnallista yhteistyötä ja tiedonkulkua, ja tutkintaryhmiäkin saatetaan yhteistyössä rakentaa. Mutta kukin jatkaa omassa poliisilaitoksessaan, eli minkään yksikön lakkauttamisesta ei ole kyse.”

Kolehmaisen mukaan pääkaupunkiseudun huumetutkintayksiköiden yhdistämisellä pyritään mahdollisimman kattavaan yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen.

”Kun meille tulee tutkintaan vaikkapa törkeä huumausainerikos, niin yhdessä mietitään miten saadaan parhaiten selvitettyä koko huumausaineen välitysketju. Ei riitä, että myyjäportaalta otetaan huumausaine pois, vaan tässä halutaan mennä vielä pidemmälle ja pureutua välitysketjun rakenteeseen ja saada kiinni rahoittajia, jotka johtavat laitonta huumausainekauppaa.”

Jari Aarnion pitkä varjo

Kolehmainen myöntää osasyyn uudistuksiin olevan se, että Helsingin huumepoliisin entistä päällikköä Jari Aarniota epäillään lukuisista vakavista rikoksista. Aarnion epäiltyjen rikosten ansiosta Helsingin huumepoliisin toiminta on joutunut viime vuosina rankan mediamyllytyksen ja kritiikin kohteeksi.

”Kyllä sillä (Aarnion tapauksella) on eittämättä vaikutuksia tähänkin. Tässä halutaan kehittää toimintaa niin, että otetaan opiksi siitä mitä on tapahtunut.”

Yhteistyössä mukana on myös keskusrikospoliisi. Valtakunnallisen KRP:n ja Helsingin huumepoliisin välisen yhteistyön tiedetään takkuilleen jo vuosia.

KRP ja Helsingin huumepoliisi kertoivat Aarnion oikeudenkäynnin yhteydessä yksiköiden välisen yhteistyön osoittautuneen haastavaksi ns. tynnyrihuumejutun alkuvaiheen tutkinnassa. Ongelmia ilmeni etenkin tietojenvaihdossa, mutta epäselvyyksiä oli myös yksiköiden työnjaosta ja roolista tapauksen tutkinnassa.

Kolehmaisen mukaan uudistuksella pyritäänkin parantamaan myös KRP:n ja Helsingin huumepoliisin välistä kommunikointia.

”Sitä on joskus tapahtunut, että useampi taho on samanaikaisesti ollut samalla jutulla. Nyt toimintaa pyritään tuomaan avoimemmaksi, jotta tiedetään toisten tekemisestä ja siitä, mitä juttuja on meneillä. Sitä kautta vahvistetaan tätä yhteistyötä”, Kolehmainen sanoo.

X