Terveydenhuollon asiakasmaksut puhuttavat – Eläkeläinen kanteli oikeusasiamiehelle maksujensa päätymisestä perintään

Jaa artikkeliTilaa Seura
Korkeat sairaalamaksut voivat viedä pienituloiseen taloudelliseen ahdinkoon.
© iStock
Potilasmaksuja koskevassa asiakasmaksulaissa annetaan sairaanhoitopiireille mahdollisuus jättää maksut kokonaan tai osittain perimättä pienituloisilta potilailta, joiden toimeentulo voi vaarantua maksujen takia. Maksuhuojennuksen saaminen on kuitenkin perin vaikeaa.

Oikeusasiamiehen kansliasta kerrotaan, että terveydenhuollon asiakasmaksut ovat akuutti aihe. He ovat saaneet useita kanteluita eri sairaanhoitopiirien huojennuksista: Husista, Rovaniemen kaupungista ja Eksotesta.

”Me olemme lähteneet siitä, että huojennuksen pitää olla ensisijaista ja toimeentulotuen toissijaista, koska muuten maksuista tulee isot perintäkulut perintäyhtiöltä”, oikeusasiamiehen kanslian esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjä sanoo.

Talousahdinkoon sairaalamaksujen vuoksi

Helsinkiläinen 63-vuotias eläkeläinen Inkeri on yksi maksuvaikeuksiin sairaalamaksujensa takia joutuneista. Poliklinikkakäyntimaksuja ja muita sairaalan hoitomaksuja ovat kerryttäneet muun muassa keuhkoahtauman ja astman hoito.

”Maksukykyyn pitäisi kiinnittää huomiota, kun joutuu käymään tutkimuksissa ja hoidoissa. Itselläni on pienet eläkkeet”, Inkeri sanoo.

Sairaalamaksujen aiheuttaman talousahdingon ei pitäisi olla periaatteessa oikein edes mahdollista.

Potilasmaksuja koskevassa asiakasmaksulaissa annetaan sairaanhoitopiireille mahdollisuus jättää maksut kokonaan tai osittain perimättä pienituloisilta potilailta, joiden toimeentulo voi vaarantua maksujen takia.

Maksut perintään ilman huojennusta

Inkeri on kaikilla mittareilla pienituloinen. Hän elää minimieläkkeellä, ja hän on kärsinyt velkaongelmista jo 30 vuotta.

Silti Inkerin noin 360 euron sairaalamaksut ovat menneet perintään ilman minkäänlaisia maksujen alennuksia.

Viime vuoden kesäkuussa Inkerin aikuinen poika Aki, 35, päätti auttaa äitiään ja haki tämän maksuille huojennusta, perimättä jättämistä ja maksuaikaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä.

”Hus ei reagoinut ensimmäiseen kirjeeseemme muuten, kuin vastaamalla, että meillä ei ole velvollisuutta jättää maksuja perimättä eivätkä maksuhuojennukset koske erikoissairaanhoitoa”, Aki sanoo.

Aki ei tyytynyt vastaukseen.

”Lähetin Hussille sosiaali- ja terveysministeriön lakimiehen vastauksen, että kyllä tämä asia koskee myös Husiakin”, Aki kertoo.

Hus otti viimein asian käsittelyyn.

Sairaanhoitopiiri myönsi Inkerille maksuaikaa, mutta ei lopettanut maksujen perintää. Sairaanhoitopiiri vetosi omiin ohjeisiinsa, joiden mukaan maksut peritään pääsääntöisesti kaikilta.

Hus neuvoi Inkeriä hakemaan toimeentulotukea.

Eläkeläiselle ei edes toimeentulotukea

Inkeri ei saanut maksuihin myöskään toimeentulotukea, koska asuu työssäkäyvän Aki-poikansa kanssa. Aki maksoi äitinsä hoitomaksut ulosotosta.

Aki teki asiasta noin vuosi sitten kantelun oikeusasiamiehelle. Oikeusasiamiehen päätös asiaan tuli tämän vuoden kesäkuussa.

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen kirjoittaa päätöksessään, että sairaanhoitopiirin olisi pitänyt ottaa Inkerin maksuhuojennukset käsittelyyn jo ensimmäisellä yrittämällä, vaikkei asiaa olisi osattu kysyä Husilta täsmälleen oikealla tavalla.

Maksuhuojennuksen hakeminen on ollut nimittäin erittäin hankalaa tehdä oikein, sillä tietoa ei ole ollut saatavilla juuri ollenkaan.

”Edes Husin potilasmaksuja koskevilla nettisivuilla ei ollut aiemmin potilasmaksujen huojennuksista ja perimättä jättämisistä yhtään mitään tietoa. Maksuhuojennuksia koskevat tiedot pitäisi olla laajasti saatavilla: esimerkiksi sairaalalaskuissa”, Aki sanoo.

Apualaisoikeusasiamies pitää tiedon puutetta päätöksessään moitittavana.

Sairaanhoitopiiri on korjannut puutteet tiedotuksessaan elo-syyskuun vaihteessa, sillä sen maksusivuille on tullut maksuhuojennuksia ja maksuaikaa koskeva kohta.

Inkeri ei ole saanut vieläkään maksuihinsa huojennusta, mutta aikoo valittaa asiasta uudelleen.

Huojennusta maksuihin vain poikkeustapauksissa

Husin palvelupäällikkö Satu Willgren kertoo, että Hus antaa pääsääntöisesti maksuvaikeuksissa oleville asiakkaille maksuihin lisää maksuaikaa.

”Vain poikkeustapauksissa voi saada maksuihin huojennusta. Tällaisia poikkeustapauksia voivat olla erittäin iso sairaalalasku yhdistettynä asiakkaan varattomuuteen ja varaton kuolinpesä”, Satu Willgren toteaa.

X