Terveydenhuoltoa pitää tasa-arvoisena vain puolet suomalaisista – ”Perusterveydenhuoltoon pääseminen on liian vaikea”

Jaa artikkeliTilaa Seura
Suomalaiset luottavat erityisesti erityissairaanhoitoon.
© iStock
Erikoissairaanhoitoon luotetaan eniten, julkiseen perusterveydenhuoltoon vähiten. Lääkäriliiton mielestä hoitosuhteiden pitäisi olla nykyistä enemmän jatkuvia.

Suomalaisista 70 prosenttia luottaa terveydenhuoltojärjestelmään täysin tai melko paljon, kertoo tuore tutkimus. Lääkäriliiton tilaamassa tutkimuksessa selvitettiin, miten paljon suomalaiset luottavat terveydenhuollon eri alueisiin.

Erikoissairaanhoitoon sanoi luottavansa täysin tai melko paljon 80 prosenttia, yksityiseen terveydenhuoltoon 70 prosenttia ja työterveyshuoltoon 68 prosenttia. Vähiten, 60 prosenttia, luotetaan julkiseen perusterveydenhuoltoon.

Vain hieman yli puolet suomalaisista pitää terveydenhuollon toimintaa tasa-arvoisena. Alle puolet sanoo pääsevänsä terveyskeskuslääkärin vastaanotolle kohtuullisessa ajassa.

”Perusterveydenhuoltoon pääseminen on liian vaikeaa. Vastaanotolle ohjautuneet ovat kuitenkin keskimäärin tyytyväisiä saamaansa hoitoon”, Lääkäriliiton valtuuskunnan puheenjohtaja Marjo Parkkila-Harju sanoo.

Ikä ja terveydentila vaikuttavat luottamukseen

Tutkimuksen mukaan lääkäreihin ja heidän ammattitaitoonsa luottaa lähes 90 prosenttia suomalaisista.

Tutkimuksen tuloksista selviää myös, että ihmisen ikä vaikuttaa siihen, miten paljon hän luottaa terveydenhuoltoon. Vanhempien vastaajien luottamus oli korkeampaa kuin nuorempien.

Myös terveydentilan havaittiin vaikuttavan selvästi luottamuksen tasoon. Ne vastaajat, joiden terveydentila oli huono, luottivat terveydenhuoltoon vähemmän kuin terveet ihmiset.

Hoitosuhteen jatkuvuus olisi tärkeää

Noin puolet vastaajista piti tärkeänä sitä, että hoitosuhde on jatkuva eli lääkäri on sama hoitokerrasta toiseen. Jatkuvuus oli erityisen tärkeää vanhemmille ihmisille ja terveydentilansa huonoksi kokeville.

Lääkäriliiton puheenjohtajan Samuli Saarnin mukaan olisikin tärkeää, että hoitosuhteiden jatkuvuus otettaisiin kunnia-asiaksi.

”Hoidon jatkuvuus parantaa hoidon laatua ja tuloksia. Pysyvät hoitosuhteet lisäävät luottamusta terveydenhuoltoon, parantavat potilaiden tyytyväisyyttä ja vähentävät samalla kustannuksia”, Saarni sanoo.

X