Avoin kirje joulutontuilta: Lakkovaroitus – syynä vaativat lapset

Jaa artikkeliLähetä vinkki
tonttu
Tonttujen mitta alkaa olla täynnä. © Colourbox
"Yhdessä olemisen ilo woi helposti unohtua."

Waroitus, Suomen lapset. Meidän joulutonttujen mitta alkaa olla täynnä. Teitä ja lahjatoiweitanne.

Jo ammoisista ajoista  me tontut olemme tehneet kaikkemme lasten hywäksi.

Me olemme taiwaltaneet perunanenäämme myöten upottawassa hangessa ja hyisessä sohjossa. Olemme kulkeneet halki pimeiden salojen piittaamatta parran alijäätymistä aiheuttawasta räntäsateesta.

Me olemme puikkeloineet pitkin pihanperiä waarallisia wahtikoiria wäistellen, kurkkineet ikkunoista ja ottaneet wastaan wiestijänisten ja tähystysorawien tiedonantoja. Me olemme tehneet muistiinpanoja ja lämmitelleet kärsiwällisesti pakkasyön kelmeässä kuunwalossa.

Unestamme olemme aina auliisti tinkineet. Päiwäsaikaan olemme sortteeranneet Joulupukille osoitettua postia ja wielä paketoineet waltavaa lahjawuorta sywällä Korwatunturin uumenissa.

Kaiken tämän me olemme tehneet riisipuuropalkalla, pyyteettömästi omaa etuamme tawoittelematta. Joulun sanoma on aina ollut meidän tonttujen mielestä tärkeä ja säilyttämisen arvoinen. Antamisen ilo ja yhdessä elämisen riemu ovat aina ajankohtaisia asioita.

Tai näin me tontut olemme luulleet.

Räikeitä tapauksia

Wiime wuosina on tietoomme kantautunut yhä lukuisampia ja räikeämpiä tapauksia, joissa lapset eiwät tyydy tawallisiin lahjoihin. Yhä useammin saamme me tontut tietää waatimuksista, jotka owat nousseet aiwan mahdottomiin mittoihin. Alle kymmenenwuotiaat lapset toiwowat – tai oikeammin sanottuna haluawat – wiimeisimpiä älypuhelimia, joiden hinta on kaupassa yli 500 euroa.

Me joulutontut wakuutamme, että Joulupukin pajan palkeet kyllä riittäwät toteuttamaan isotkin toiweet. Kyse on pikemminkin siitä, onko tämä aina toiwottawaa, ja onko se lapselle hywästä.

Monelle lapselle joulun sanoma tuntuu nyt tarkoittawan sitä, että pitäisi itse saada mahdollisimman paljon mahdollisimman kalliita lahjoja. Yhdessä olemisen ilo woi helposti unohtua. Pettymys purkautuu usein kiukutteluna, mikä waikeuttaa muiden perheenjäsenten joulunwiettoa.

Me joulutontut olemme sywästi huolissamme tällaisesta  kehityksestä. Siksi haluamme me nyt painottaa sekä lapsille että aikuisille, että joulu on antamisen juhla. Me kannustamme jokaista perhettä puhumaan siitä, mitä antamisella tarkoitetaan: pelkkiä tawaroitako?

Tarwittaessa waikka lakko

Tänä syksynä me joulutontut olemme myös panneet merkille Postissa käydyn työtaistelun. Me, Tonttujen Ammattikillan (TAK) jäsenet, olemme käyneet wakaissa tuumin puhumaan siitä, miten joulun sanoma saataisiin jälleen kirkastettua.

Pitkällisen tutkailun ja kiikaroinnin jälkeen olemme me päätyneet sille kannalle, että wielä tänä jouluna lasten lahjatoiwomukset käsitellään normaalisti. Mutta ennen ensi joulua on tilanne syytä arwioida uudelleen.

Tarwittaessa Tonttujen Ammattikillan TAK:n jäseniltä löytyy walmius käynnistää tarwittawat työtaistelutoimenpiteet. Niihin woisi kuulua esimerkiksi lahjakirjeiden jakelulakko ja lahjapaperiboikotti. Wiestijänikset ja tähystysorawat owat jo alustawasti ilmaisseet walmiutensa tukilakkoon.

Me toiwomme kaikesta sydämestämme, että näin pitkälle ei tarwitsisi mennä. Toiwotamme kaikille oikein riemullista joulua 2015.

Tonttu Töherö

Puheenjohtaja, TAK (Tonttujen Ammattikilta)

X