Tutkimus paljastaa: Turvallisuuden tunne on heikentynyt joka viidennellä suomalaisella

Jaa artikkeli
turvattomuus
© iStock
Kuitenkin yhdeksän kymmenestä suomalaisesta pitää asuinaluettaan erittäin tai melko turvallisena.

Joka viides kokee turvallisuuden tunteensa heikentyneen, joka kahdeskymmenes vahvistuneen

Turvallisuusyritys Verisuren teettämän tutkimuksen mukaan joka viides suomalainen kokee turvallisuuden tunteensa heikentyneen ja vain joka kahdeskymmes vahvistuneen viimeisen vuoden aikana.

50-59 vuotiaista useampi kuin joka neljäs kokee turvallisuudentunteensa heikentyneen.

”Turvallisuudentunne järkkyy usein pahasti murron myötä, mutta läheskään aina taustalla ei ole niin dramaattista tapahtumaa. Ulkopuolisen silmissä tavalliselta vaikuttava asia, kuten muutto uudelle asuinalueelle tai lasten muuttaminen kotoa, voi aiheuttaa pelkoa ja huolta. Tällaiset elämänmuutokset voivat selittää viisikymppisten heikentynyttä turvallisuudentunnetta”, sanoo Verisuren toimitusjohtaja Alexander Gräsbeck.

Taustalla usein rikosuutisointi tai omalla asuinalueella tapahtuneet muutokset

Turvallisuuden tunteen heikentymiselle on usein ollut syynä median uutisointi turvallisuusuhkista, rikoksista ja väkivallasta. Miesten ja naisten vastaukset turvallisuuden tunteen heikkenemisen syistä olivat samansuuntaisia.

Jopa 74 prosenttia kokee uutisoinnin vaikuttaneen negatiivisesti turvallisuudentunteeseen.

Yli viidesosa kokee omalla asuinalueella tapahtuneiden muutosten olleen syynä turvallisuuden tunteen heikkenemiselle. Tällainen muutos voi olla muun muassa liikenteen tai valaistuksen muuttuminen tai uusien asukkaiden muuttaminen alueelle.
Joka kymmenes kertoi lähipiirissä sattuneen murron, tulipalon tai onnettomuuden syyksi turvallisuudentunteen heikkenemiselle.

”Onnettomuudet ja muut ikävät kokemukset lähipiirissä voivat horjuttaa turvallisuudentunnetta pitkäksi aikaa. Mielenrauhan vahvistaminen on silloin tärkeää. Siinä voi auttaa valvotun hälytysjärjestelmän asentaminen. Turvallisuudentunnetta tukee tieto siitä, että hätätilanteessa apua on nopeasti saatavilla”, Gräsbeck sanoo.

Joka kolmas suomalainen kokee asuinalueensa erittäin turvalliseksi

Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta kuitenkin kokee asuinalueensa erittäin tai melko turvalliseksi. Erittäin turvalliseksi sen koki 34 prosenttia. Tulos on miltei sama kuin Verisuren vuonna 2018 teettämässä tutkimuksessa, jolloin luku oli 35 prosenttia.

Iältään 18–29-vuotiaista vastaajista yli kymmenesosa ei koe asuinaluettaan kovin tai lainkaan turvalliseksi, kun muissa ikäryhmissä näin kertoo 4–7 prosenttia.

Maaseudulla asuvat pitävät asuinaluettaan turvallisempana kuin muut. Heistä 98 prosenttia pitää asuinaluettaan melko tai erittäin turvallisena. Pääkaupunkiseutulaisista 90 prosenttia pitää asuinaluettaan erittäin tai melko turvallisena.

X