Tutkimus: Vanhemmat kantoivat etäopetuksen suurimmat rasitteet – Moni erityisen tuen piirissä oleva lapsi hyötyi etäkoulusta

Jaa artikkeliLähetä vinkki
Tyhjä luokkahuone
Ala-astelaiset joutuivat keväällä 2020 etäopetukseen eri puolilla Suomea.
Oppilaat tunsivat saaneensa etäopetuksessa pääsääntöisesti riittävästi tukea, mutta se saatiin omilta vanhemmilta ja muilta läheisiltä – ei niinkään kouluista. Huoli opittujen asioiden puutteellisuudesta nousi esiin vanhempien vastauksissa.

Etäopetuksen synnyttämä taakka on kasautunut erityisesti aikuisten harteille, selviää Jyväskylän yliopiston tutkimuksesta. Vanhemmat ottivat suuremman roolin 10–11 -vuotiaiden lasten koulunkäynnissä. Yli puolet oppilaista kertoi pyytävänsä apua ensimmäiseksi omalta vanhemmalta. Sisaruksilta ja kavereiltakin haettiin herkemmin apua, kuin opettajalta.

”Vanhempien on pitänyt ottaa kaikki keinot käyttöön. Monilapsisissa perheissä, joissa vanhemmatkin ovat etätöissä, on jouduttu hyödyntämään kaikki tilat, kuten saunat ja vaatekomerot, että kaikki ovat saaneet työskentelytilan”, Jyväskylän yliopiston professori Marja-Kristiina Lerkkanen antaa esimerkiksi.

Haastatellut vanhemmat ja opettajat olivat huolissaan kärsiikö koululaisten oppiminen. Etäopetusjakso keväällä 2020 oli alakoululaisilla kuitenkin verrattain lyhyt, eikä lasten vastauksissa ilmennyt huolta.

”Etäopetukseen siirryttiin niin nopeasti, ettei osaamista tilanteen hoitamiseen ollut. Jos etäopetusta olisi pitänyt jatkaa pidempään, vaikutukset olisivat pahemmat”, Lerkkanen arvioi.

Vähemmistö toivoi etäkoulun jatkuvan

Haastatelluista alakoululaisista 64 prosenttia odotti paluuta kouluun. He kaipasivat eniten kavereitaan. Moni koki koulun antavan rytmiä päivään ja auttavan keskittymään opiskeluun. Poikkeuksellinen tilanne myös paljasti, että joillekin etäopetus sopii jopa paremmin kuin normaali koulunkäynti.

Osa niistä lapsista, jotka kärsivät koulussa keskittymisvaikeuksista, kiusaamisesta tai ahdistuksesta, ovat parantaneet oppimistuloksiaan selvästi etäopetuksen aikana. Vastanneista oppilaista 12 prosenttia olisi toivonut etäkoulun jatkuvan.

Työrauha nousi erityispedagogin kyselyssä etäkoulun eduksi

Myös erityispedagogi Erja Sandberg teki keväällä 2020 etäopetusta käsittelevän kyselyn opettajille, rehtoreille ja huoltajille. Kyselyn tulokset olivat hyvin kaksijakoisia.

Etäopetuksen hyödyiksi listattiin esimerkiksi parempi työrauha, koska tavallisen kouluympäristön osa oppilaista kokee kuormittavaksi. Jotkut vanhemmat myös korostivat, että oma lapsi sai Wilmaan ensimmäisen kerran positiivista palautetta etäkoulun aikaan. 

Hyötyjissä oli monenlaisia oppilaitaaistiyliherkkiä, neuropsykiatrisen diagnoosin saaneita, häiriöherkkiä, sosiaalisia tilanteita pelkääviä, koulukiusattuja… Moni oli erityisen tuen piirissä. Opettajat nostivat esiin myös ne oppilaat, jotka tavallisesti kopioivat muilta, eivätkä tee itse”, kertoo Erja Sandberg kertoo Lapsen Maailmassa.

Etäkoulusta opittiin

Etäopetusta toteutettiin koulusta ja opettajasta riippuen monella eri tavalla. Jyväskylän yliopiston tutkimuksen mukaan opettajien piti miettiä, kuinka paljon oppilaat jaksavat esimerkiksi istua tietokoneiden äärellä ja keskittyä etäopetukseen päivässä. Toisaalta taas kuinka paljon itsenäisiä tehtäviä jaksetaan tehdä kotioloissa.

Oppilaat näkivät etäjakson hyvinä puolina esimerkiksi koulupäivien lyhenemisen ja vapaa-ajan lisääntymisen, oman opiskelutahdin valitsemisen sekä kotona opiskelun rentouden.

Lähiopetuksen vahvuudet olivat päivän rytmittäminen, oppimisen helpottuminen ja yksinkertaisesti se, että koulussa on mukavaa.

Etäjakso opetti, ettei nykymuotoinen koulu ole itsestäänselvyys.

”Vanhempien arvostus koulua kohtaan on kasvanut etäjakson myötä”, Maija-Kristiina Lerkkanen kertoo.

Etäopetuksesta hyötyneiden lasten myötä ollaan keskusteltu samojen keinojen hyödyntämisestä myös pandemian jälkeen. Tällä hetkellä laki edellyttää perusopetuksen järjestämistä lähiopetuksena. Koulun keskeinen rooli sosiaalisten taitojen opettelussa on yksi etäkoulun pahimmista haasteista.

Lerkkasen mukaan jatkossa olisi hyvä selvittää, miten opetusta voitaisiin entisestään monipuolistaa ja joustavuutta lisätä vastaamaan kaikkien oppilaiden tarpeita.

Lue myös: Chat-keskustelu voi pelastaa nuoren hengen – Vapaaehtoisia kaivataan lisää, sillä entistä useampi nuori jää yhä vaille keskusteluapua

X