Työtön velvoitettiin ilman perusteluja kuntouttavaan työtoimintaan - ”Kannamme metsässä painavia pitkospuita vailla toimintasuunnitelmaa”

Tamperelainen Laura Kaselius joutui vajaatyökykyisille tarkoitettuun kuntouttavaan työtoimintaan, vaikka hän käy osa-aikatöissä.

Jaa artikkeliLähetä vinkki

Tamperelainen Laura Kaselius joutui vajaatyökykyisille tarkoitettuun kuntouttavaan työtoimintaan, vaikka hän käy osa-aikatöissä.
(Päivitetty: )
Teksti: Hertta-Mari Kaukonen

”Vaikka käyn töissä ja minulla on kaksi ammattitutkintoa, minut on leimattu kuntoutujaksi”, tamperelainen Laura Kaselius, 40, sanoo ihmetellen.

Posti toi Kaseliukselle syyskuussa kotiin päätöksen, jossa luki, että Kaseliuksen piti aloittaa kuntouttava työtoiminta 3. lokakuuta Pitkospuita pitkin eteenpäin -ryhmässä. Päätöksessä ei ole perusteluja kuntouttavan työtoiminnan aloittamiselle.

Karenssin pelossa työtoimintaan – TE-virkailija valitsi ryhmän

Laura Kaselius osallistuu nyt työtoimintaan vähintään neljänä tuntina viikossa, koska pelkää karenssia.

”TE-virkailija rastitti puolestani vaihtoehdon Pitkospuita pitkin eteenpäin -ryhmän. Ryhmässä kannamme metsässä painavia pitkospuita vailla toimintasuunnitelmaa, emmekä tee muuta”, Kaselius ketoo.

Avi myöntää: Ihmisiä väärässä paikassa

Apulaisoikeusasiamiehen 29. elokuuta tekemän päätöksen mukaan tavalliseen palkkatyöhön osallistumisen estävät elämänhallintaongelmat pitäisi kirjata perusteluiksi päätökseen, jossa työtön velvoitetaan osallistumaan kuntouttavaan työtoimintaan.

”Kuntouttavaan työtoimintaan pitäisi olla palvelun tarve ja sitä koskeva aktivointisuunnitelma pitäisi tehdä yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan tarpeista lähtien esimerkiksi silloin, kun tarvitaan tukea päivärytmiin”, THL:n projektipäällikkö Jarno Karjalainen sanoo.

Aluehallintoviraston tiedotteen mukaan kuntouttavaan työtoimintaan ohjataan paljon ihmisiä, joille se ei ensisijaisesti ole tarkoitettu.

”Minulle ei ole tarjottu mitään muuta kuin pelkästään kuntouttavaa työtoimintaa, vaikka olen työkykyinen, eikä minulla ole elämänhallintaongelmia. Itse asiassa halusin palkkatukipaikkaan, mutten päässyt”, Laura Kaselius kertoo.

Kiusaus ohjata kuntouttavaan

Kaselius työskentelee nollatuntisopimuksella henkilökohtaisena avustajana. Työtunteja on vaihtelevasti. Kaselius saa lisäksi soviteltua työttömyyskorvausta.

”Tällä viikolla on joka päivä töitä. Parina päivänä iltaan asti”, Kaselius päivitti sosiaaliseen mediaan samalla viikolla, kui aloitti kuntouttavassa työtoiminnassa.

Pelkästään sen ei pitäisi riittää kuntouttavaan työtoimintaan määräämiseen, että työtön on ollut pitkään työttömänä tai osa-aikaisesti työttömänä.

Kunnilla on kuitenkin kiusaus ohjata pitkäaikaistyöttömiä kuntouttavaan työtoimintaan, sillä se paikkaa kunnan taloutta.

Soittoa siirretään eteenpäin

Soitto Tampereen kaupungin työllisyyspalveluihin aiheuttaa puheluketjun, sillä aihe tuntuu olevan hankala.

Laura Kaseliuksen päätöksen allekirjoittanut johtava sosiaalityöntekijä Ilona Huuhtanen kehottaa soittamaan työllisyyspalvelujen johtaja Regina Saarelle, joka puolestaan ohjaa puhelun palvelupäällikkö Mirva Rosholmille.

”He ovat näitä monialaisen tuen asiakkaita, jotka ovat yli tuhat päivää saaneet työmarkkinatukea”, Regina Saari sanoo ennen kuin ohjaa puhelun eteenpäin.

Palvelupäällikkö Mirva Rosholm, miksi työkykyinen ihminen on kuntouttavassa työtoiminnassa?

”Kunnan säästöt eivät tietenkään ole kenenkään asiakkaan kohdalla peruste. Tieten tahtoen emme ohjaa ketään kuntouttavaan työtoimintaan, kuka on työkykyinen”, palvelupäällikkö Mirva Rosholm sanoo.

Mutta eikö ihminen ole työkykyinen, jos hän tekee osa-aikatyötä?

”Kyllä me yritetään löytää työkykyisille ihmisille lisätyötunteja, jotta työssäoloehto tulisi täyteen.”

Laura Kaselius on juuri tehnyt oikaisuvaatimuksen kuntouttavan työtoiminnan päätöksestään. Hän harkitsee valittavansa asiasta myös eduskunnan oikeusasiamiehelle.

 

Jutun ilmestyttyä Seura.fi:ssä TE-keskuksen OMA-valvoja otti yhteyttä Lauraan todeten, että kuntouttava työtoiminta ei ole hänelle sopiva palvelu.

Työtön, toimi näin, jos joudut kuntouttavaan työtoimintaan vastoin tahtoasi:

– Voit tehdä 30 vuorokauden aikana päätöksestä oikaisunhakuvaatimuksen. Huomaa, että postituspäivät pidentävät hiukan oikaisuaikaa.

– Kotiin postitetun päätöksen mukana pitää olla oikaisuohjeet. Ne voivat olla esimerkiksi päätöksen kääntöpuolella. Toimi niiden mukaan.

–  Jos päätöksestä puuttuvat lainmukaiset oikaisuohjeet, voit hakea oikaisua päätökseen siitä huolimatta postittamalla kunnan oikeusviranomaiselle esimerkiksi vapaamuotoisen oikaisuvaatimuksesi.

– Kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelu. Vaikka et olisi sosiaalitoimiston asiakas, vaan asioit vain TE-toimistossa, voit ottaa yhteyttä kuntasi sosiaaliasiamieheen. Hän auttaa muutoksenhaussa.

– Oikaisuvaatimukseen kannattaa kirjoittaa perusteluksi, jos on työkykyinen. Kerro myös, jos et koe kuntoutuksen tarvetta. Samalla voit mainita, onko TE-toimisto tarjonnut muuhun palveluun osallistumista vai onko kuntouttava työtoiminta ollut ainut vaihtoehto.

– Kuntouttavan työtoiminnan pitää olla viimesijainen palvelu, jota ennen TE-toimiston pitää tarjota asiakkaalle työtä, palkkatukityötä, työkokeilua tai muuta työvoimapoliittista palvelua.

– Voit tuoda esille myös, jos et koe olevasi sisällöltään oikeanlaisessa kuntouttavassa työtoiminnassa. Kuntouttavan työtoiminnan pitää olla työkykyä edistävää eli sananmukaisesti kuntouttavaa.

– Kuntouttavaan työtoimintaan osoittaminen pitää perustella esimerkiksi elämänhallintaongelmilla, jotka estävät työhön osallistumisen. Jos perustelu puuttuu päätöksestäsi, mainitse siitä oikaisuvaatimuksessasi.

– Sosiaaliasiamies voi auttaa oikaisunteossa, mutta myös tarvittaessa kantelun tai muistutuksen tekemisessä kuntia valvovaan aluehallintovirastoon tai eduskunnan oikeusasiamiehelle.

 

X