Väkivaltaa tai sen uhkaa on kokenut joka viides akavalainen – Kysely paljasti karun arjen: ”Väkivaltaan ei puututtu, vaikka asiasta tiedettiin”

Jaa artikkeli
Jopa 30 prosenttia väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneista akavalaisista sanoo, että työnantaja tiesi väkivaltatilanteista, mutta ei puuttunut asiaan. © iStock
Akavan jäsenistöstä joka viides kertoo joutuneensa työssään kokemaan väkivaltaa tai sen uhkaa. Määrällisesti viidennes tarkoittaa isossa järjestössä 120 000 suomalaista.

Akavan jäsenistöstä joka viides kertoo joutuneensa työssään kokemaan väkivaltaa tai sen uhkaa. Häirintää tai muuten epäasiallista kohtelua kertoo jäsenistä kokeneensa noin joka kolmas. Tiedot selviävät Akavan torstaina 25. marraskuuta julkistetusta työhyvinvointikyselystä.

Naiset kokevat väkivaltaa työssään useammin kuin miehet. Väkivaltaa kokevat useimmin alle kuin yli 45 vuotiaat. Akavalaisista kuntasektorilla työskentelevät puolestaan kokevat väkivaltaa tai sen uhkaa useammin kuin muilla sektoreilla työskentelevät.

Työnantajan puuttumisessa tilanteisiin puutteita

Lokakuun alussa töissä koettu väkivalta ja uhkailu muuttuivat yleisen syytteen alaisiksi rikoksiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että syyttäjä saa nyt nostaa syytteen laittomasta uhkauksesta omalla päätöksellään. Aiemmin syyttäjä on voinut nostaa syytteen vain niissä uhkailutapauksissa, missä asianomistaja esitti rangaistusvaatimusta uhkailun tekijälle.

Akavalaisista puolet väkivaltaa tai väkivallanuhkaa kokeneista kuitenkin sanoo, ettei työnantaja ollut puuttunut koettuun väkivaltaan. Voisi olettaa, että syynä oli kenties se, ettei työnantaja ehkä tiennyt väkivaltatilannetta edes olleen, mutta näin oli vain 17 prosentissa tapauksista. Jopa 30 prosenttia väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneista sanoo, että työnantaja tiesi koetusta väkivallasta, mutta ei puuttunut asiaan.

Häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua kokeneista niin ikään peräti puolet kertoi, ettei työnantaja puuttunut asiaan, vaikka olikin siitä tietoinen.

Tutkija Joonas Miettinen kertoo, että työnantaja oli puuttunut väkivaltaan joka kolmannen väkivaltaa kokeneen kohdalla ja 10 prosentilla väkivalta oli myös vähentynyt tai loppunut kokonaan työnantajan toimenpiteiden jälkeen.

”Vajaa puolet väkivaltaa kokeneista kertoi, että työnantaja ei ollut puuttunut väkivaltaan. Syynä oli 17 prosentilla se, että työnantaja ei tiennyt koetusta väkivallasta. Vajaa kolmannes kertoi, että väkivaltaan ei ollut puututtu, vaikka asiasta tiedettiin”, Miettinen toteaa Akavan tiedotteessa.

Akava esittää ratkaisuksi lakimuutosta

Tilanteesta ilmeisen huolestunut Akava esittääkin, että lainsäädäntöä työelämässä koettua häirintää ja väkivaltaa kohtaan tiukennetaan. Akavan mukaan nämä muutokset voitaisiin tehdä työturvallisuuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä.

”On tärkeää, että työpaikoilla on epäasialliseen käytöksen ja häirinnän poistamiseksi selkeät menettelytavat, jotka tehdään tutuiksi koko henkilöstölle jo perehdytysvaiheessa sekä rohkaistaan ottamaan mahdolliset ongelmatilanteet esille”, Akavan työmarkkinajohtaja Katarina Murto sanoo tiedotteessa.

”On ikävää, että näin moni on jättänyt kertomatta esihenkilölleen tai työnantajalleen työssään kohtaamastaan häirinnästä, epäasiallista kohtelusta tai väkivallasta tai sen uhasta. Suomalaisessa työelämässä ja työkulttuurissa on paljon hyvää, mutta on selvää, että epäasiallisen kohtelun, häirinnän ja väkivallan esiintymistä työssä ei voida hyväksyä. Siksi tarvitsemme sekä lainsäädäntömuutoksia että laajaa yhteiskunnallista keskustelua, jotta työssä koettu turvallisuus ja työhyvinvointi parantuvat”, Murto lisää.

Akava on korkeakoulutettujen keskusjärjestö, jolla on 36 jäsenliittoa ja yli 600 000 jäsentä.

Lue myös: Joka neljäs Kelan asiakaspalvelijoista kokee tulleensa uhatuksi – Näin lakimuutos muutti uhkailun kohteeksi joutuneen asemaa

X