Yhä useampi lapsettomista miehistä haaveilee isyydestä – Vanhemmuuden esteenä on kumppanin puute: ”Jos kumppania ei uskota löytyvän eikä sitä myöskään aktiivisesti haeta”

Jaa artikkeliTilaa Seura
Yhä useampi lapsettomista miehistä haaveilee isyydestä – kumppanin puute esteenä
Lapsettomista miehistä moni tahtoisi tulla isäksi. Lähes 60 prosenttia heistä ei kuitenkaan ollut ajatellut omaa hedelmällisyyttään. © ISTOCK
Lapsettomista miehistä kolmasosa oli tyytyväisiä tilanteeseensa. Lähes puolet lapsettomista miehistä oli lapsettomia, koska heillä ei ole kumppania.

Tuoreen Elämää lapsilla vai ei -kyselytutkimuksen mukaan 62 prosenttia lapsettomista miehistä haaveilee isyydestä ja haluaa saada lapsen. Lapsettomista naisista puolestaan 58 prosenttia toivoi lasta.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on 1,27 miljoonaa isää. Väestöntutkimuslaitoksen vuoden 2018 tilaston mukaan alle 30-vuotiaista miehistä puolet harkitsi isyyttä, 30–34 -vuotiaista perheen perustamista suunnitteli joka kolmas, ja sitä vanhemmista 20–25 prosenttia suunnitteli lapsen hankintaa. Isyydestä unelmoivien miesten määrä näyttää olevan kasvussa.

Merkittävää oli, että kasvaneista lapsihaaveista huolimatta 58 prosenttia miehistä ei ole ajatellut omaa hedelmällisyyttään. Aiempien tutkimusten mukaan kolmasosa lapsettomuudesta johtuu miehestä, kolmasosa naisesta ja kolmasosaan ongelmaan ei löydy selitystä. 37 prosenttia miehistä ei tiennyt, milloin miesten hedelmällinen ikä alkaa laskea.

Vanhemmille miehille isyys on onni

Merck Oy:n ja Taloustutkimuksen toteuttamassa kyselytutkimuksessa selvitettiin 18–45-vuotiaiden suomalaisten näkökantaa ja kokemuksia vanhemmaksi tulosta ja lapsihaaveista. Tutkimukseen vastasi 1 046 suomalaista.

Miehet suhtautuvat vanhemmuuteen sitä positiivisemmin, mitä vanhempia he ovat. Lähes puolet kyselyyn vastanneista 30–45-vuotiaista miehistä kuvailisi vanhemmuutta sanalla onni. 18–29–vuotiaista vain reilu kolmannes valitsi saman sanan ja 42 prosenttia heistä kuvaili vanhemmuutta sen sijaan velvollisuudeksi. 30–42-vuotiaista miehistä neljäsosa näki vanhemmuuden velvollisuutena.

Kolmasosa miehistä, jotka ilmoittivat olevansa tyytyväisiä lapsettomuuteen, kertoivat valintansa syyksi työelämän epävarmuuden. 35 prosenttia 18–29-vuotiaista miehistä ja jopa 44 prosenttia 30–45-vuotiaista koki perhe-elämän kuormittavaksi.

35 prosenttia 18–29-vuotiaista miehistä kertoi, ettei halua lapsia mielenterveysongelmien takia. Lapsettomuuspäätökseen vaikuttivat myös tyytyväisyys nykyiseen elämään, matkustelu, vapaus ja itsenäisen elämäntyylin säilyttäminen sekä ilmastotekijät.

Yli 30-vuotiaat miehet kokevat vanhemmuuden onneksi. Vauvahaaveen esteenä monilla on, että sopivaa kumppania ei ole löytynyt. © ISTOCK

Kumppanin puute esteenä

Miesten lapsettomuuden syynä on tutkimuksen mukaan yleisimmin kumppanin puute. Näin kokee jopa 44 prosenttia haastatelluista.

THL:n tutkimusprofessori Heikki Hiilamon mukaan kumppanin löytäminen on miehille erityisen vaikeaa pienemmillä paikkakunnilla. Tähän vaikuttaa, että pojat pärjäävät tyttöjä huonommin peruskouluissa: opiskelupaikkakunnilla nuoret naiset ovat enemmistöä, pienillä paikkakunnilla nuoret miehet.

Joka kolmas mies suhtautui skeptisesti kumppanin etsimiseen ravintoloista eikä halunnut käyttää myöskään treffipalveluita.

”Kyllähän tämä hieman haastavalta yhtälöltä kuulostaa, jos kumppania ei uskota löytyvän eikä sitä myöskään aktiivisesti haeta. Aikaisempien selvitysten perusteella näyttäisi myös siltä, että mitä koulutetumpi mies sitä todennäköisimmin hän löytää itselleen kumppanin ja perustaa perheen. Tämä pätee myös naisiin”, Heikki Hiilamo kertoo.

Lue myös: Taru esti lapsensa isyyden selvittämisen – joka vuosi 700 lasta jää äidin vastustuksen vuoksi ilman isää

X