Näin vältät testamentin sudenkuopat – Lue lakimiehen vinkit onnistuneeseen perinnönjakoon

Testamentilla ohjaat pientäkin perintöäsi, vältät eripuraa ja turvaat läheistesi tulevaisuutta.

Jaa artikkeliLähetä vinkki

© iStock/Tommi Tuomi

Testamentilla ohjaat pientäkin perintöäsi, vältät eripuraa ja turvaat läheistesi tulevaisuutta.
Teksti: Tiina Torppa

Mitä testamentin teossa kannattaa ottaa huomioon? Miten voi välttää tyypilliset sudenkuopat perinnönjaossa? Kysyimme juristilta vinkit perintösuunnitteluun.

Kenen kannattaa tehdä testamentti?

Todella monen! Jokaisen kannattaa tarkistaa omat perintöasiansa. Asiantuntijan kanssa se käy nopeasti ja varmistat pätevän testamentin, jossa kaikki olennainen tulee huomioiduksi.

Uusperheessä elävän kannattaa aina tarkistaa perintöasiansa. Uusperheessä on riski, että omat varat siirtyvät osituksessa ja perinnönjaossa lesken kautta ikään kuin väärään sukuun. Uusperheen lasten oikeudenmukainen kohtelu perinnönjaossa vaatii suunnittelua etukäteen.

Avoparin kannattaa aina tehdä testamentti. Avoleskellä ei ole oikeutta puolisonsa omaisuuteen! Jos yhteinen asunto oli edes osittain ensiksi kuolleen nimissä, avoleskeltä voi äkkiä lähteä koti alta, kun perilliset laittavat asunnon myyntiin. Testamentissa avoleskelle voi antaa yhteiseen kotiin asumisoikeuden.

Lapseton avopari voi päätyä testamentin teon päätteeksi naimisiin. Lapsettomat avoparit ovat nimittäin toisessa perintöveroluokassa. Avioliitto siirtää puolisot ensimmäiseen veroluokkaan, mikä säästää perintöveroissa.

Lapsettoman avioparin tilanne on puolison kuoltua selvä: leski perii kaiken ensiksi kuolleen omaisuuden ilman testamenttiakin. Leski saa käyttää kaikkea perimäänsä omaisuuttaan elinaikanaan miten haluaa. Lesken jälkeen jäljellä olevat varat jaetaan ensiksi kuolleen puolison ja lesken perillisten kesken.

Lesken jälkeen tehtävä jako aiheuttaa usein riitoja. Tarkalla testamentilla riitoja voi välttää. Lapsettoman parin onkin aina järkevää tehdä testamentti.

Yrittäjälle testamentti on tärkeä! Testamentissa yritys voidaan määrätä jatkajalle. Ilman testamenttia yrityksen jatkosta ei välttämättä päästä sopuun ja yritys joudutaan myymään.

Vaikka testamentille ei olisi muutoin tarvetta, sillä voi määrätä, etteivät perillisten aviopuolisot saa avio-oikeutta perittyyn omaisuuteen. Tämä suojaa omaisuuden perillisten tulevien avioerojen varalta.

Soveltuuko 10 vuotta vanha testamentti?

Testamentti laaditaan aina silloisen tilanteen mukaan. Kymmenessä vuodessa ehtii tapahtua paljon. Olet ehkä aloittanut tai lopettanut parisuhteen, myynyt yrityksen tai saanut perintöä. Varallisuutta voi olla karttunut ja perillistesikin elämä on muuttunut.

Testamentti kannattaa tarkistaa määräajoin tai elämäntilanteen muuttuessa. Tarkistus käy nopeasti ja varmistat, että varasi jakautuvat toivomallasi tavalla.

Testamentin kirjaukset kannattaa aika ajoin päivittää.

Testamentti kannattaa aika ajoin päivittää. © iStock

Mitä sudenkuoppia perintöön sisältyy?

Kolme yleistä sudenkuoppaa ovat omaisuuden osituksen ja perinnönjaon erillisyys, lesken asumisoikeuden sisältö ja elinaikaisten lahjojen vaikutukset.

Moni sekoittaa omaisuuden osituksen ja perinnönjaon. Ositus tehdään aina ensimmäisenä, kun avioliitto päättyy. Jokainen avioliitto päättyy joko eroon tai kuolemaan.

Ilman avioehtoa puolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus jaetaan omaisuuden osituksessa tasan puolisoiden kesken. Varakkaampi osapuoli maksaa vähemmän omistavalle tasinkoa. Näin molemmille jää yhtä paljon omaisuutta. Tähän pääsääntöön on muutama poikkeus. Esimerkiksi lesken ei tarvitse maksaa tasinkoa puolisonsa kuolinpesälle vaan leski saa pitää oman omaisuutensa.

Perinnönjako tehdään osituksen jälkeen. Perinnönjaon kohde on kuolinpesälle osituksessa jäänyt omaisuus.

Jos perittävältä jää rintaperillisiä tai leski on ohitettu testamentissa, leski ei osituksen jälkeen peri mitään. Tämä on yllätys monille.

Lesken asumisoikeus sen sijaan on pääpiirteessään ihmisille tuttu: avioleskellä on oikeus jäädä asumaan pariskunnan yhteiseen kotiin. Asunnon perivät vainajan perilliset, mutta leski saa asuntoon elinikäisen hallintaoikeuden.

Harva sen sijaan tietää, että pelkkä lain mukainen asumisoikeus ei anna leskelle oikeutta myydä asuntoa, jos hän tarvitsee esteetöntä asuntoa tai haluaa vaihtaa pienempään kotiin. Testamenttiin kannattaa lisätä leskelle oikeus asunnonvaihtoon.

Kolmas sudenkuoppa on vainajan elinaikanaan antamat lahjat. Rintaperillisille annetut lahjat katsotaan ennakkoperinnöksi. Ne tasataan perinnönjaossa muille perillisille.

Ennakkoperintöä on esimerkiksi vastikkeeton asuminen perittävän asunnossa. Tästä voi määrätä testamentissa tai lahjakirjassa. Ennakkoperinnöt aiheuttavat helposti kismaa, ja siksi niistä on hyvä antaa etukäteen yksiselitteiset määräykset. Lahjat ja niiden vaikutukset pitää käydä läpi testamenttia laadittaessa.

Mikä on yleinen moka testamentin teossa?

Toisten testamenttien kopiointi! Testamentti räätälöidään aina tekijälleen, sillä ihmisten toiveet, tilanne ja omaisuuden määrä vaihtelevat. Naapurin tai kaverin testamentti ei välttämättä toimi ja lopputulos voi olla aivan muu, kuin mitä tekijä luuli. Testamentti teetetään aina asiantuntijalla.

Testamentin teko voi ehkäistä riitelyä perinnönjaossa.

Testamentin teko voi ehkäistä riitelyä perinnönjaossa. © iStock

Kannattaako perintöveroja miettiä?

Testamenttia ei tule tehdä verot edellä vaan tärkeintä on ohjata varat oikeille saajille. Vasta tämän jälkeen selvitetään, miten vältetään ylimääräiset verot. Pelkästään verot edellä tehty testamentti voi aiheuttaa hankalia tilanteita, ja varat voivat ajautua vääriin paikkoihin. Hyvällä suunnittelulla perintöverot muodostuvat ani harvoin ongelmaksi.

Lue myös: Kateus yleensä perintöriidan taustalla – aikuinenkin lapsi haluaa hyväksyntää

Miten testamentti kannattaa tehdä?

Testamentin määräysten pitää olla yksiselitteisiä ja oikeudellisesti päteviä. Vaikka jokin asia tuntuisi itselle selvältä, testamenttia tulkittaessa tekijä ei ole enää paikalla kertomassa tulkintaansa. Perheoikeuteen perehtynyt lakimies osaa kirjoittaa selkeän ja pätevän testamentin.

Hänen kanssaan käydään läpi perilliset, varat ja velat sekä muut perintöön vaikuttavat seikat. Samalla käsitellään avioehdon ja edunvalvontavaltakirjan tarve. Nämä asiakirjat kannattaa laatia yhdessä, ne kietoutuvat toisiinsa. Edunvalvontavaltakirjassa voi esimerkiksi antaa oikeuden luopua keskinäisestä testamentista yhteisten lasten hyväksi, jos leski ei tarvitse enää testamentissa hänelle osoitettua omaisuutta.

Asiantuntija auttaa tarkastelemaan omaa tilannetta: paljonko leski tarvitsee omaisuutta ja kannattaisiko omaisuus ohjata suoraan lapsenlapsille.

Jos leski saa liikaa omaisuutta, hän maksaa saamastaan omaisuudesta verot. Lapset pulittavat uudelleen verot samasta omaisuudesta.

Lue myös: Tässä tapauksessa omaisuutesi voi siirtyä valtiolle, jos et ole tehnyt elinaikanasi testamenttia

Asiantuntijana oikeustieteen maisteri, lakimies Risto Närhi.

Juttu julkaistu Vivan numerossa 5/2023.

Kiinnostuitko? Tilaa Viva-lehti

X