Sinnikkyys ja optimismi kunniaan ‒ näillä elämätaidoilla kohti parempaa vanhuutta

Elämäntaidot, kuten henkinen tasapaino, määrätietoisuus ja optimismi ovat avainasemassa siinä, kuinka ihminen pärjää läpi elämänsä.
Päivi Ekola
Terveys & hyvä olo 15.4.2017 15:00

Elämäntaidot ovat avainasemassa siinä, kuinka ihminen pärjää opiskelu- ja työrintamalla. Uuden tutkimuksen mukaan niillä on myös merkittävä rooli ihmisen vanhetessa.

Henkinen tasapaino, määrätietoisuus, elämänhallinta, optimismi ja tunnollisuus ovat elämäntaitoja, jotka voivat lisätä mahdollisuutta elää onnellisena ja terveenä.

Tämä käy ilmi uudesta brittitutkimuksesta, jossa seurattiin 52‒90-vuotiaita miehiä ja naisia. Tutkimukseen osallistui yli 8 000 henkilöä.

Tasapainoisen elämän salaisuus

Tutkijat löysivät yhteyden viiden elämäntaidon ‒ henkinen tasapaino, määrätietoisuus, elämänhallinta, optimismi sekä tunnollisuus ‒ ja tasapainoisen elämän välillä. Ihmisillä, jotka hallitsivat nuo taidot, oli muita parempi terveydentila ja vähemmän kroonisia sairauksia. He myös kärsivät muita vähemmän masennuksesta ja yksinäisyydestä. Myös heidän taloudellinen tilanteensa oli muita parempi.

“Yksikään taidoista ei ole tärkeämpi kuin toinen, vaan elämäntaitojen vyyhti vaikuttaa positiivisesti ihmisen tilanteeseen”, yksi tutkimuksen johtajista, professori Andrew Steptoe sanoo tutkimustiedotteessa.

Professori myös huomautti, että yksittäisiä tekijöitä elämänlaatuun on tutkittu toki aikaisemmin, kuten aikuisten tunnollisuutta ja optimismia, mutta kattavaa, kaikki viisi taitoa yhdistävää tutkimusta ei juuri ole aikaisemmin tehty.

Elämäntaidot ‒ koko elämän mittainen huoltokohde

Sinnikkyys, tunnollisuus ja elämänhallinta ovat erittäin tärkeitä taitoa nuorella iällä. Ne vaikuttavat usein ratkaisevasti siihen, kuinka ihminen etenee elämässään. Luonteen lujuus vaikuttaa toki ikääntyessäkin. Tutkimus kuitenkin selvitti, että parempi taloudellinen, terveydellinen ja sosiaalinen hyvinvointi saavutetaan, kun kaikki elämäntaidot ovat hallinnassa. Taitojen ylläpito aikuisena vaikuttaa siihen, miten ihminen pärjää vanhana.

Vain kolmella prosentilla niistä tutkimukseen osallistuneista, joilla oli neljä tai viisi tutkitusta elämäntaidosta, oli ollut masennuksen oireita. Niistä, joilla oli huonommat taidot, lähes 25 prosenttia oli kärsinyt masennuksesta ja lähes puolet oli tuntenut yksinäisyyttä. Henkisesti tasapainoisista, määrätietoisista, elämänhallinta, optimistisista ja tunnollisista ihmisistä vain 11 prosenttia oli tuntenut syvää yksinäisyyttä.

”Olimme yllättyneitä, kuinka elämäntaidot säätelivät taloudellista, sosiaalista, psykologista ja biologista hyvinvointia. Tutkimus kannustaakin ylläpitämään ja huoltamaan näitä taitoja aikuisenakin. Niillä saattaa olla merkittävä vaikutus terveyteen ja yleiseen hyvinvointiin vanhuudessa”, professori kannustaa.

University College Londonin tutkimus on julkaistu Proceedings of the National Academy of Sciences -julkaisussa.

Lue myös:

Näin uskot tulevaisuuteen ja tulet onnelliseksi ‒ filosofi neuvoo