Katso kartasta vanhusten hoivakodit, joita on ojennettu väärinkäytösten takia lähiseudullasi – Listasimme tiedot yli 300 hoivakodin epäkohdista ympäri Suomea

Jaa artikkeliLähetä vinkki
Vanhustenhoidossa olisi paljon parantamisen varaa.
© iStock
Seura kokosi karttapalveluun tiedot kaikista vanhusten hoivakotien väärinkäytöksistä, joihin aluehallintovirastot ovat puuttuneet vuoden 2016 puolivälistä vuoden 2018 loppuun. 

Vanhustenhoidon epäkohdista on käyty Suomessa alkuvuodesta laajaa keskustelua. Sen aikana julkisuuteen on noussut useita vanhusten hoivakoteja koskevia karuja paljastuksia.

Seura kokosi tämän jutun ohessa olevaan karttapalveluun tiedot yli kolmesta sadasta vanhusten hoivakodissa havaitusta epäkohdasta koko Suomessa.

Epäkohdiksi on määritelty tapaukset, joihin valvova viranomainen – tässä tapauksessa aluehallintoviraston (AVI) ylitarkastaja – on katsonut aiheelliseksi puuttua.

Epäkohtia sekä yksityisissä että julkisissa ympärivuorokautista hoivaa tarjoavissa hoivakodeissa

Tiedot koskevat sekä yksityisiä että julkisia hoivakoteja, jotka tarjoavat ikäihmisille tehostettua palveluasumista, toisin sanottuna ympärivuorokautista hoivaa. Tiedot on saatu Suomen kaikista kuudesta AVI:sta ja ne käsittävät kaikki heinäkuusta 2016 vuoden 2018 loppuun käsitellyt tapaukset.

Rajauksen perusteena on se, että tältä tältä ajalta tiedot ovat saatavissa sähköisistä arkistoista. Kaikki hoivakotikohun aikana esiin nousseet uudet tapaukset eivät ole ehtineet tilastoihin, siksi ne eivät näy kartassammekaan.

AVI:t eivät ole ainoita toimijoita, jotka valvovat vanhustenhoitoa. Vastuu jakautuu myös kunnille sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle, Valviralle.

Moniportaisen valvontajärjestelmän haasteita ja resurssipulaa käsitellään tässä jutussa. 

Miten karttapalvelu toimii?

Aluehallintovirastojen Seuralle toimittamassa aineistossa oli kirjattu 188 yksityistä ja 156 julkista vanhustenhuoltoa koskevaa epäkohtaa, jotka edellyttävät AVI:en tarkastajien mukaan toimenpiteitä.

Tapausten raportoinnin tarkkuudessa oli melkoisia eroja, jonka johdosta karttapalvelussa käytettyjä tietoja on jouduttu karsimaan. Julkisen sektorin osalta on jätetty pois epäkohdat, jotka koskevat kunnan viranomaisten toimintaa, eivätkä tietyn yksikön toimintaa.

Välillä yksikköä koskevat tiedot ovat olleet niin epäselviä, ettei sitä ole voitu varmentaa.

Tällöin yksikkö on jätetty pois kartasta.

Yksityisellä sektorilla suuret hoivayritykset ovat ostaneet pienempiä kilpailijoitaan. Näin ollen karttaan merkitty valitus on saattanut tapahtua hoivakodin ollessa vielä edellisen omistajan vastuulla ja mahdollisesti toimiessa eri nimellä. Merkittävin fuusio koskee Mikeva-ketjun siirrymistä Attendon omistukseen. 

Kartassa epäkohdat on kirjattu tapahtumahetken omistajan nimiin AVI:n toimittamien tietojen mukaisesti. Jos hoivakodin nimi on muuttunut, uusi nimi (ja mahdollinen uusi omistaja) kerrotaan sulkeissa.

Seuran karttapalveluun sanktioita saaneet yksityiset hoivakodit on merkitty sinisillä ja julkiset punaisilla nastoilla.

Jokaisen nastan alta avautuu laatikko, jossa kerrotaan, mihin havaittu epäkohta liittyy ja millaiseen AVI:n toimenpiteeseen sen on johtanut ja milloin päätös toimenpiteestä on tehty (jos nämä tiedot on kerrottu).

Epäkohtia koskevien tietojen tarkkuus vaihtelee ja niitä on kirjattu Seuran saamassa aineistossa useaan sarakkeeseen. Seuran karttapalvelussa on kasattu kaikki hoitoyksiköstä annettu tieto. Jos epäkohtia on tarkennettu, tiedoton laitettu sulkeisiin.

Missään tiedoissa ei nimetä hoivakotien asiakkaita tai henkilökuntaa.

Vanhusten hoivakoteja yli 2000

Valviran rekisterin mukaan Suomessa on 1034 yksityistä ja 955 julkista vanhusten asuinyksikköä.

AVI:t voivat tehdä niihintarkistuksia, mutta ne tarvitsevat perusteeksi erityisen syyn. Sellainen voi olla esimerkiksi hoidosta tehty valitus tai median paljastus.

Epäkohtia havaitessaan aluehallintovirastot eivät voi määrätä maksettavaksi korvauksia, määrätä viranhaltijoille rangaistuksia tai antaa virka- ja työsuhteeseen liittyviä määräyksiä.

Valviran lailla myös aluehallintovirastoilla on myös valta sulkea hoivakoteja.

Sulkupäätös oli kuitenkin äärimmäinen poikkeus. Seuran aineiston mukaan AVI:t ovat tavallisesti pidättäytyneet niin sanotussa hallinnollisessa ohjauksessa, joka on pitkälti neuvomista.

Ilmaisu tarkoittaa esimerkiksi ”huomion kiinnittämistä”, ”käsityksen ilmaisemista”, ”kehottamista” ja ”päätöstä valvonnan jatkamisesta”.

Välillä yleisluontoisten kirjausten taustalle saattaa kätkeytyä melkoisia epäkohtia ja kaikki kirjaukset eivät vaikuta päätyneen Seuran saamiin tilastoihin.

Jos sinulla on lisätietoa karttapalveluun merkityistä vanhustenhuollon epäkohdista tai yksiköistä, joissa on niitä on tapahtunut, ota yhteyttä toimitukseen: matti.ramo@otava.fi

X