Seura nepalissa

Dolakhan maakunnassa järistykset ja maanvyöryt tuhosivat kokonaisia kyliä, joiden asukkaat jouduttiin asuttamaan tilapäisiin siirtokuntiin.

Peltikylän …