Tiede

Kylmääviä merivirtauksia

Pikku jääkauden viileä vaikutus tuntuu vielä merten syvyyksissä.

Tekstit Jani Kaaro

Vaikka ilmasto ja merten pintavedet lämpenevät, merten s…