valokiila

kulttuuritärpit

näyttely

Naiset tehtaassa

Jos naisten asema työelämässä jää edelleen jälkeen miehistä, ei tilannetta voi verratakaan 1920- ja 1930-lukuihin. Naiset olivat pätkä- ja …