luonto

Pelastetaan purot

Puroilla on tärkeä merkitys luonnossa. Ne ovat kuitenkin Suomen uhanalaisimpia luonnonympäristöjä.

Teksti Ville Vanhala Kuva Sauli Koski/OM-arki…