luonto

Pyrstö pörheäksi

Metsojen ryhmäsoidin on kevään kiivas luonnonnäytelmä.

Teksti Ville Vanhala Kuva Sauli Koski/OM-arkisto

Nyt rupeaa ukkometso pörhistelemään!

Metson soidin käynn…