historia

J.E. Lindhin maalauksen kopio Carl Ludvig Engelistä esittää arkkitehtia 1830-luvulla. Engel piirsi vuonna 1819 herra Cavoniukselle kolmikerroksisen talon, joka sij…