luonto

Sinitiaisen poikaset kaupunkipesässään ilmanvaihtohormissa.

Paha asuntopula

Hömö- ja töyhtötiaisilla on pula pesänrakennukseen sopivista puista.

Teksti Ville Va…