valokiila

kolumni

Arvotuksia

Meitä on hyvin erilaisia. Joku pitää ihmisiä samanarvoisina, toisen mielestä ihminen, jolla on erivärinen iho, on alempiarvoinen. Joku haluaa suojella luontoa, toinen ei näe luonnolla muuta kuin rahalli…