Toimituspäälliköltä

26.4.2018

Pöytä puhtaaksi

Pöytälaatikkoja ja kaappeja tyhjentäessä törmää paitsi omaan historiaansa myös menneeseen maailmaan. On tullut säilötyksi kirjelmiä, raportteja, kanteluita, tutkintapyyntöjä ja aikoinaan…