valokiila

5 pointtia

Vuokraa haudan takaa

Ikäihmisten hoivakotien asukkailta voidaan periä vuokraa vielä kuoleman jälkeisen kuukauden ajan.

1 palveluasunnot. Tuettu palveluasuminen on monen suomalaisen viimeinen a…