luonto

Veden päällä kulkeva vesihiippari saalistaa hyönteisiä veden pinnalta.

Hiippari vetten päällä

Suomen rannoilla ja rantavesissä elää runsas ja monipuolinen hyönteislajis…