valokiila

kulttuuritärpit

Toimittanut Marja-Terttu Yli-Sirniö

kirja

Ilon ja surun päiviä

Sotainvalidien Veljesliiton 75-vuotisjuhlajulkaisu valottaa lukujen ja kokousten lisäksi myös inhimillisiä …