Päätoimittajalta

20.9.2018

Miten saamme

lapset lukemaan?

Suomalaisten lukutaito on heikkenemässä. Heikkojen lukijoiden määrä kasvaa, ja huippulukijoiden määrä vähenee. Noin joka kymmenes suomalainen – aikuisista peräti 370 000 – kuuluu heikkoihi…