Valokiila

hyötyjät ja kärsijät

Lääkelain muutokset

hyödyttävät päivystyspotilasta

Lääkelakiin on tulossa muutoksia. Eniten niistä kärsisivät isojen apteekkien apteekka…